PL EN


2018 | 54 | 1(21): Historia | 19-42
Article title

POWIATOWY KOMITET NARODOWY W KROŚNIE W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Authors
Title variants
EN
The District National Committee in Krosno during World War I
Languages of publication
PL EN
Abstracts
In the period of the Galician Autonomy there were a lot of organizations in Krosno which laid the ground for the formation and development of paramilitary and independence organizations. The founding and activity of the District National Committee encouraged the people from Krosno and the region to actively engage in the fights for Poland’s independence. Despite enormous destruction and hardships caused by the war, the Krosno people’s effort put in regaining independence was of great significance. In the period of the Galician Autonomy there were a lot of organizations in Krosno which laid the ground for the formation and development of paramilitary and independence organizations. The founding and activity of the District National Committee encouraged the people from Krosno and the region to actively engage in the fights for Poland’s independence. Despite enormous destruction and hardships caused by the war, the Krosno people’s effort put in regaining independence was of great significance. In the period of the Galician Autonomy there were a lot of organizations in Krosno which laid the ground for the formation and development of paramilitary and independence organizations. The founding and activity of the District National Committee encouraged the people from Krosno and the region to actively engage in the fights for Poland’s independence. Despite enormous destruction and hardships caused by the war, the Krosno people’s effort put in regaining independence was of great significance.
Year
Volume
54
Pages
19-42
Physical description
Contributors
author
References
 • P. Babinetz, Świadomość narodowa i niepodległościowa w Krośnie w 1914 roku, w: Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości, Kraków 2010, s. 123–148.P. Babinetz, Krośnieńscy legioniści w walce o niepodległą, cz. 1, „Ziarno Gorczycy”, 2004, s. 20–23.P. Babinetz, Związki rafinerii krośnieńskiej z Józefem Piłsudskim i ruchem strzeleckim, „Wiek Nafty”, 2005, nr 3, s. 14-18E. Bereś, Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej, Krosno 2008.W.M. Borzemski, Pamiętnik tajnych organizacji niepodległościowych na terenie byłej Galicji w latach od 1880–1897, Lwów 1930.Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.Cmentarz jedlicki. Mały przewodnik biograficzno-historyczny, Jedlicze, 2010.F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik Leopold Lis-Kula, Warszawa 1932.M. Drozdowski, Naczelny Komitet Narodowy (1914–1918). Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich, Kraków 2017.D. Dudek, Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną światową, Nowy Sącz 1994.J. Gorczyca, O ileż krwi, wylanych łez…, w: Wolność krwią okupiona. W hołdzie Białobrzeżanom− Poległym Żołnierzom i Ofiarom I i II wojny Światowej. Potomnym dla pamięci, Krosno- Białobrzegi 2001/2002, 23-25A. Garlicki, Geneza Legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964.A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1983.M. Getter, Ocetkiewicz Marian Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 23, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 1978.W.L. Jaworski, Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego, 1914–1917, Kraków 1917.F. Kiryk, Krosno w okresie międzywojennym (1918–1939), w: Krosno. Studia z dziejów miastai regionu, t. 2: 1918–1970, Kraków 1973, s. 39–103.A. Kosiek, Komendant na krośnieńskim szlaku, „Kurier Krośnieński”, 1994, nr 6/35, s.3A. Kosiek, Krośnieńskim śladem ku niepodległości, „Kurier Krośnieński”, 1998, nr 12/89, s.3A. Kosiek, Podzwonne por. Stanisławowi Gorczycy, „Kurier Krośnieński”, 2000, nr 7/108, s.3A. Kosiek, Z pomocą Legionom Polskim, „Kurier Krośnieński”, 1996, nr 5/57, s.3E. Kozłowski, W. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1939, Warszawa 1973.A. Krzanowski, B. Rygiel, Dr Zygmunt Lewicki h. Rogala (1877–1946), Dr Władysław (1907–1985), Krosno 2017.B. Łopatkiewicz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krośnie w latach 1892–1914, w: Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, red. S. Cynarski, Rzeszów 1995, s. 135-159Z. Łopatkiewicz, O Jedliczu i około Jedlicza, Jedlicze 2009.Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 4, Kraków 1999.A. Mazurkiewicz, Księga pamiątkowa b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, Krosno 1967.A. Meissner, Kształcenie nauczycieli w Środkowej Galicji 1871–1918, Rzeszów 1974.A. Meissner, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Krośnie w latach 1895–1936, w: Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latach 1895–1995, red. A. Meissner i A. Krzanowski, Krosno 1997, s.13-43J. Mleczak, Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji i Królestwie Polskim w latach 1914–1916, Przemyśl 1988.D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski − legendy i fakty, Warszawa 1986.M. Opałek, Tarcze Legionów 1914–1917, Kraków 1917.J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.A. Piątek, Leopold Lis-Kula, Rzeszów 1996.K. Srokowski, N.K.N. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923.K. Srokowski, Na przełomie, Kraków 1916.M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990.M. Wrzosek, Polskie formacje zbrojne i Polacy w armiach zaborczych w 1914 roku, „Dzieje Najnowsze”, R. 36: 2004, t. 3.M. Zgórniak, Ziemia krośnieńska w czasie I wojny światowej, w: Krosno. Studia z dziejów miastai regionu, t. 1, red. J. Garbacik, Krosno 1972, s. 277–296.A. Zielecki, Zaranie polskiego ruchu młodzieżowego w Galicji, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 15: Działalność wyzwoleńcza,
 • P. Babinetz, Świadomość narodowa i niepodległościowa w Krośnie w 1914 roku, w: Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości, Kraków 2010, s. 123–148.
 • P. Babinetz, Krośnieńscy legioniści w walce o niepodległą, cz. 1, „Ziarno Gorczycy”, 2004, s. 20–23.
 • P. Babinetz, Związki rafinerii krośnieńskiej z Józefem Piłsudskim i ruchem strzeleckim, „Wiek Nafty”, 2005, nr 3, s. 14-18
 • E. Bereś, Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej, Krosno 2008.
 • W.M. Borzemski, Pamiętnik tajnych organizacji niepodległościowych na terenie byłej Galicji w latach od 1880–1897, Lwów 1930.
 • Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.
 • Cmentarz jedlicki. Mały przewodnik biograficzno-historyczny, Jedlicze, 2010.
 • F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik Leopold Lis-Kula, Warszawa 1932.
 • M. Drozdowski, Naczelny Komitet Narodowy (1914–1918). Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich, Kraków 2017.
 • D. Dudek, Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną światową, Nowy Sącz 1994.
 • J. Gorczyca, O ileż krwi, wylanych łez…, w: Wolność krwią okupiona. W hołdzie Białobrzeżanom
 • − Poległym Żołnierzom i Ofiarom I i II wojny Światowej. Potomnym dla pamięci, Krosno- Białobrzegi 2001/2002, 23-25
 • A. Garlicki, Geneza Legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964.
 • A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1983.
 • M. Getter, Ocetkiewicz Marian Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 23, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 1978.
 • W.L. Jaworski, Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego, 1914–1917, Kraków 1917.
 • F. Kiryk, Krosno w okresie międzywojennym (1918–1939), w: Krosno. Studia z dziejów miasta
 • i regionu, t. 2: 1918–1970, Kraków 1973, s. 39–103.
 • A. Kosiek, Komendant na krośnieńskim szlaku, „Kurier Krośnieński”, 1994, nr 6/35, s.3
 • A. Kosiek, Krośnieńskim śladem ku niepodległości, „Kurier Krośnieński”, 1998, nr 12/89, s.3
 • A. Kosiek, Podzwonne por. Stanisławowi Gorczycy, „Kurier Krośnieński”, 2000, nr 7/108, s.3
 • A. Kosiek, Z pomocą Legionom Polskim, „Kurier Krośnieński”, 1996, nr 5/57, s.3
 • E. Kozłowski, W. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1939, Warszawa 1973.
 • A. Krzanowski, B. Rygiel, Dr Zygmunt Lewicki h. Rogala (1877–1946), Dr Władysław (1907–1985), Krosno 2017.
 • B. Łopatkiewicz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krośnie w latach 1892–1914, w: Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, red. S. Cynarski, Rzeszów 1995, s. 135-159
 • Z. Łopatkiewicz, O Jedliczu i około Jedlicza, Jedlicze 2009.
 • Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 4, Kraków 1999.
 • A. Mazurkiewicz, Księga pamiątkowa b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, Krosno 1967.
 • A. Meissner, Kształcenie nauczycieli w Środkowej Galicji 1871–1918, Rzeszów 1974.
 • A. Meissner, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Krośnie w latach 1895–1936, w: Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latach 1895–1995, red. A. Meissner i A. Krzanowski, Krosno 1997, s.13-43
 • J. Mleczak, Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji i Królestwie Polskim w latach 1914–1916, Przemyśl 1988.
 • D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski − legendy i fakty, Warszawa 1986.
 • M. Opałek, Tarcze Legionów 1914–1917, Kraków 1917.
 • J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.
 • A. Piątek, Leopold Lis-Kula, Rzeszów 1996.
 • K. Srokowski, N.K.N. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923.
 • K. Srokowski, Na przełomie, Kraków 1916.
 • M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990.
 • M. Wrzosek, Polskie formacje zbrojne i Polacy w armiach zaborczych w 1914 roku, „Dzieje Najnowsze”, R. 36: 2004, t. 3.
 • M. Zgórniak, Ziemia krośnieńska w czasie I wojny światowej, w: Krosno. Studia z dziejów miasta
 • i regionu, t. 1, red. J. Garbacik, Krosno 1972, s. 277–296.
 • A. Zielecki, Zaranie polskiego ruchu młodzieżowego w Galicji, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 15: Działalność wyzwoleńcza,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79e5484f-d686-4476-ab2c-9656959cd2ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.