PL EN


Journal
2018 | 47 EN | 1 | 265-276
Article title

Theoretical Basis of PECS (Picture Exchange Communication System)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the theoretical foundations of PECS (Picture Exchange Communication System). It is an example of supporting and alternative methods of communication – AAC (Augmentative and Alternative Communication). It can be both a supportive and alternative communication system. The strategy of acting for PECS is based on the principles of applied behaviour analysis – ABA (Applied Behaviour Analysis), the verbal behaviour approach and the assumptions of the Pyramid Approach to Education. Theoretical consolidation of PECS is supported by the results of scientific research conducted in the field of applied behaviour analysis. Verification of the theoretical concept through empiricism is the strength of the PECS method.
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
1
Pages
265-276
Physical description
Dates
published
2018-01-01
Contributors
author
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Speech Therapy and Linguistics Institute
References
 • Barbera M.L., 2017, Metoda zachowań werbalnych, Fundacja Scolaris, Warszawa.
 • Bąbel P., Suchowierska-Stephany M., Ostaszewski P., 2016, Analiza zachowania. Vademecum, GWP, Sopot.
 • Frost L., Bondy A., 2013, The Picture Exchange Communication System. Podręcznik, Agencja Reklamowa AGPA, Gorzów Wielkopolski.
 • Grabias S., 2000, Mowa i jej zaburzenia, „Logopedia”, 28: 7–35.
 • Grabias S., 2001, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [in:] Zaburzenia mowy, t. 1, red. S. Grabias UMCS, Lublin, 11–43.
 • Grabias S., 2008, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia”, 37: 13–27.
 • Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, UMCS, Lublin, 15–71.
 • Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, UMCS, Lublin, 13–35.
 • Grycman M., Kaczmarek B.B., 2014, Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kaczmarek B.B., 2014, System PECS w nauczaniu symboli graficznych Makatonu, [in:] Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, red. B.B. Kaczmarek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 99–140.
 • Kawa R., 2015, Picture Exchange Communication System (PECS) jako metoda rozwijania umiejętności komunikowania się dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, [in:] Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, red. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 255–268.
 • McClannahan L.E., Krantz P.J., 2016, Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk.
 • Kaźmierczak M., 2016, Klarowny obraz PECS, [in:] I Międzynarodowa konferencja szkoleniowonaukowa z serii „Praktyka dla autyzmu” pt. „Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej, Poznań, 5–6 marca 2016, Pyramid Approach to Education of Poland, Poznań, 4–16.
 • Kołakowski A., Pisula A., 2013, Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP, Sopot.
 • Suchowierska M., 2008, Stosowana analiza zachowania – wykorzystanie technik behawioralnych do rozwiązywania problemów społecznych, [in:] Współczesna psychologia behawioralna, red. P. Bąbel, P. Ostaszewski, UJ, Kraków, 239–260.
 • Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P., 2012, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosownej analizy zachowania, GWP, Sopot.
 • Sundberg M., 2015, VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii, Fundacja Scolaris, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79e59fb4-c951-45ee-9306-e9fa849120b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.