PL EN


2017 | 20 | 3 | 513-543
Article title

Władza deprawuje czy pozwala realizować cele? O perspektywach dominacji i funkcjonalności w psychologicznych koncepcjach władzy

Content
Title variants
EN
Does power corrupt or does it facilitate goal attainment? Dominance and functionalist perspectives in psychological models of power
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje, w jaki sposób w psychologicznych modelach władzy przejawia się odmienne spojrzenie polegające na przyjęciu perspektywy dominacji i perspektywy funkcjonalnej. W myśl tej pierwszej władza prowadzi do chęci zwiększenia dominacji nad innymi oraz ma negatywny i deprawujący wpływ na sprawującą ją osobę. Zgodnie z drugą władza jest pomocna w osiąganiu celów przez jednostkę i kierowaną przez nią grupę, a zatem powinna wyzwalać mechanizmy, które wspierają realizację celów. Głównym elementem analiz jest zakładany przez koncepcje władzy sposób postrzegania innych.
This article describes how psychological models of power adopt the dominance and functionalist perspective in examining the influence of power on power holders. According to the dominance perspective, power leads to a desire to increase dominance over others and has a negative and corruptive influence on the person holding it, whereas the functionalist perspective puts emphasis on how power aids the attainment of the power holder’s and the group’s goals and should therefore trigger processes helpful in goal attainment. The main object of analysis is the assumptions about how power influences social perception.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
513-543
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79e941f0-4015-4a38-88ca-09cbe4f767ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.