PL EN


2014 | 1 | 51-63
Article title

O granicach werbalizacji, czyli „ile” i „co” można wyrazić w języku? Próba sformułowania problemu

Authors
Content
Title variants
EN
On the limits of verbalization, that is “what” and “to what extent” can be expressed in language? An attempt to formulate the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a type of reconnaissance. The author aims at providing a description of the limits of language, including the structure and meaning, focusing particularly on the issues relating to the limitations of speech. The author seeks the answer the following question: what and to what extent can be said? In close relationship with the analyzed problem author explicates selection features of the verbs of speaking. On this basis, the author creates a classification of sentences.
Year
Issue
1
Pages
51-63
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Awdiejew A., 1999: Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej. W: Awdiejew A., red.: Gramatyka komunikacyjna. Kraków, s. 33–68.
 • Bertalanffy L. von, 1984: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Woydyłło‑Woźniak E., tłum. Warszawa.
 • Bocheński J.M., 1998: Między Logiką a Wiarą. Warszawa.
 • Bocheński J.M., 2009: Logika religii. Warszawa.
 • Bogusławski A., 1977: Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences. Warszawa.
 • Bogusławski A., 1996a: Logiczne, nielogiczne, pozalogiczne. „Przegląd Humanistyczny” XL, nr 5 (338), s. 109–142.
 • Bogusławski A., 1996b: Świętość jakości życia? „Przegląd Humanistyczny” XL, nr 2 (335), s. 1–38.
 • Bogusławski A., 1997: Do świata przez język. „Przegląd Humanistyczny” XLI, nr 2 (341), s. 103–129.
 • Bogusławski A., 1998: Science as Linguistic Activity, Linguistics as Scientific Activity. Warszawa.
 • Bogusławski A., 2001: O pozytywnej stronie granic poznania. W: Horecka A., Jadacki J., red.: U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – Nauka – Wiara. Warszawa, s. 209–245.
 • Bogusławski A., 2002: Światopogląd i wiedza: glosa do pewnej dyskusji. „Przegląd Humanistyczny” XLVI, nr 2 (371), s. 1–30.
 • Bogusławski A., 2004: Rezygnacja i nadzieja filozofów. „Przegląd Humanistyczny” XLVIII, nr 2 (383), s. 1–26.
 • Bogusławski A., 2005: Do teorii czasownika powiedzieć. „Polonica” XXIV–XXV, s. 139–155.
 • Bogusławski A., 2007: A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. Warszawa.
 • Bogusławski A., 2009: Myśli o gwiazdce i o regule. Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., 2007: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa.
 • Hjelmslev L., 1979: Prolegomena to a Theory of Language. W: Kurkowska H., Weinsberg A., red. i tłum.: Językoznawstwo strukturalne. Warszawa, s. 44–137.
 • Kurcz I., 2000: Psychologia języka i komunikacji. Warszawa.
 • Nowak T., 2013: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania. Katowice.
 • Saussure F. de, 1961: Kurs językoznawstwa ogólnego. Kasprzyk K., tłum. Warszawa.
 • Tarski A., 1933: O pojęciu prawdy w językach nauk dedukcyjnych. Warszawa.
 • Wittgenstein L., 1997: Tractatus logico-philosophicus. Wolniewicz B., tłum. i wstęp. Warszawa.
 • Wittgenstein L., 2000: Dociekania filozoficzne. Wolniewicz B., tłum. i wstęp. Warszawa.
 • Wszołek S., 2004: Wprowadzenie do filozofii religii. Kraków.
 • Zaron Z., 2009: Problemy składni funkcjonalnej. Warszawa.
 • Zwiegincew W., 1962: Semazjologia. Warszawa.
 • Życiński J., 1996: Elementy filozofii nauki. Tarnów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79f22f37-da6a-4413-b725-9b8e2deed570
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.