PL EN


2017 | 485 | 350-362
Article title

Funkcje dotacji przekazywanych do budżetów samorządów województw

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Redystrybucja środków publicznych w wymiarze terytorialnym budzi wiele zastrzeżeń i dyskusji wokół problemów w obszarze sprawiedliwości i solidarności terytorialnej, a także w obszarze racjonalności i efektywności finansów publicznych. W związku ze zróżnicowaniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju terytorialnym i w konsekwencji z narastającymi nierównościami w poziomie dochodów podatkowych budżetów samorządów województw ważne funkcje mają pełnić wydatkowe instrumenty redystrybucji pionowej, do których zaliczyć należy dotacje przekazywane do budżetu samorządu województwa. Funkcje te mają w założeniach wynikać w dużym stopniu z zakresu działania samorządu województwa, który – w odróżnieniu od samorządu gminnego i samorządu powiatowego – został utworzony nie tyle w celu wykonywania bieżących zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, ile przede wszystkim w celu prowadzenia polityki intraregionalnej. Celem opracowania jest ustalenie zakresu i przesłanek zastosowania w zasilaniu finansowym samorządu województwa dotacji jako wydatkowych instrumentów redystrybucji pionowej oraz wykazanie w przekroju województw skutków tej formy redystrybucyjnej aktywności centralnych władz publicznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a007913-3574-4133-9dcb-dc3e2f4eeb56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.