PL EN


2017 | 3(93) | 107-122
Article title

Matki z Placu Majowego – czterdzieści lat w ruchu

Content
Title variants
EN
Mother of the May Square – Forty Years in Movement
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Powstały w czasach argentyńskiej dyktatury wojskowej i stający w obronie praw człowieka społeczny ruch Matek z Placu Majowego obchodzi w tym roku 40 lat czynnej działalności aktywistycznej. Z tej okazji niniejszy artykuł zawiera zwięzły przegląd poszczególnych etapów rozwoju rzeczonej organizacji począwszy od kontekstu historycznego prowadzącego do jej narodzin, poprzez analizę transformacji ideologicznej, do wyjaśnienia jej pozycji w czasach obecnych. Autorka proponuje także refleksję nad funkcją Matek w kształtowaniu tożsamości argentyńskich kobiet poprzez podważenie tradycyjnego podziału ról społecznych ze względu na płeć oraz zadaje pytanie o zasadność uwzględnienia Matek w gronie społecznych ruchów kobiet.
EN
Mothers of the May Square, a social movement which emerged during the Argentinian military dictatorship, is celebrating its 40th anniversary of activism this year. Therefore, the following article offers a brief summary of the trajectory of the organisation’s development, starting from the historical context which led to its birth, followed by the analysis of its ideological transformation and ending with the explanation of its present day situation. The author also invites to consider the Mother’s function in shaping the identity of the Argentinian women by undermining the traditional division of social roles based on gender, as well as poses a question about the validity of including the Mothers among the so called women’s social movements
Year
Issue
Pages
107-122
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Asociación Madres de la Plaza de Mayo (bd), http://madres.org/index.php/videos/ (dostęp: 31.07.2017).
 • Alvarez, S. (1990), Engendering Democracy in Brazil: Women’s Movements in Transition Politics, Princeton: Princeton University Press.
 • Barrancos, D. (2008), Mujeres, entre la casa y la plaza, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
 • Barrancos, D. (2007), Mujeres en la sociedad argentina: una historia en cinco siglos, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
 • Feijoó, M.C. (1989), “The Challenge of Constructing Civilian Peace: Women and Democracy in Argentina”, w: J.S. Jaquette (ed.), The Women’s Movement in Latin America, Boston: Unwin Hyman.
 • Finchelstein, F. (2014), The Ideological Origins of the Dirty War: Fascism, Populism and Dictatorship in 20th Century Argentina, Oxford: Oxford University Press.
 • Guzman Bouvard, M. (1994), Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo, Wilmington: Scholarly Resources.
 • Meroño de, M. (2016, październik), Wywiad, przeprowadziła Dagmara Szczepańska.
 • Molyneux, M. „Analysing Women’s Movements”, Development and Change, December, 2002, ss. 219-245.
 • Nunca Más: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared (1986), New York: Farrar, Straus & Giroux.
 • Offe, C. (1995), “Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej”, w: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Sánchez, M. (1985), Historias de Vida Hebe de Bonafini, Buenos Aires: Fraterna del Nuevo Extremo.
 • Touraine, A. „An Introdution to the Study of Social Movements”, Social Research, 52, 1985, ss. 749-787.
 • Wieringa, S. (red.) (1995), Sub-versive Women: Women’s Movements in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, London: Zed Books.
 • Żuk, P. (2001), Społeczeństwo w działaniu: ekolodzy, feministki, skłotersi: socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a01d831-5629-4278-8bd7-65153798b1c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.