PL EN


2016 | 14 | 159-170
Article title

OFIAROWANIE IZAAKA OCZAMI DZIECKA? O WIERSZU WISŁAWY SZYMBORSKIEJ NOC

Content
Title variants
PL
SACRIFICE OF ISAAC THROUGH THE EYES OF A CHILD? ON THE POEM THE NIGHT BY WISŁAWA SZYMBORSKA
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts to interpret Wisława Szymborska’s poem The Night which takes up the Old Testament story of Abraham sacrificing Isaac on the Mount Moriah. The author tries to demonstrate how the poet – using the child’s voice – argues with the biblical text. The introduction of the contexts of developmental psychology and of Jewish Passover together with a detailed analysis lead to the conclusion that Szymborska’s poem – employing emotional and intellectual simplifications – constitutes an ideological statement.
Year
Issue
14
Pages
159-170
Physical description
oryginalna praca badawcza
Dates
published
2016-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
References
 • Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Warszawa 1997.
 • Bouyer L., Misterium paschalne, przeł. A. Zuberbier, Kraków 1973.
 • Forte B., Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, przeł. P. Mikulska, Kra-ków 2010.
 • Hagada na Pesach, red. S. Pecaric, przeł. M. Tomal, E. Gordon, Kraków 2008.
 • Ligęza W., O poezji Wisławy Szymborskiej: świat w stanie korekty, Kraków 2001.
 • Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma świętego w Kościele, przeł. K. Roma-niuk, Poznań 1994.
 • Piaget J., Studia z psychologii dziecka, przeł. T. Kołakowska, Warszawa 1966.
 • Szymborska W., Ze wspomnień: Noc, „Życie Literackie” 1956, nr 1.
 • Szymborska W., Noc. W: tejże, Wołanie do Yeti, Kraków 1957.
 • Waksmund R., Wstęp. W: Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, oprac. R. Waks-mund, Wrocław 1999.
 • Zarzycka A., Rewolucja Szymborskiej 1945-1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki, Poznań 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a044d12-19be-4600-a216-525824d25e20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.