PL EN


2014 | 5(31/1) | 243-264
Article title

Czym jest naród Państwa Środka? Zmiany narracji o stosunkach etnicznych w Chinach współczesnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Czym jest naród Państwa Środka? Zmiany narracji o stosunkach etnicznych w Chinach współczesnych
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since the ancient times the non‑sinitic folks caused fear and were an object of disdain among the Chinese. In the twentieth‑century China the concept of a “nation” has been included in the state doctrine. Last three decades has brought a significant change in policy towards minorities, who had been politically incorporated to a “Chinese Nation”. This process was accompanied with an arising of the phenomenon of the „internal orientalism”. The idea of the “Chinese Nation” is present not only in the Chinese political thought but also in the education system and pop culture.
Contributors
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
References
 • Ahmar M., The Challenge of Confidence‑building Measures in South Asia, New Delhi 2001, Foreign Policy, Peace and Security Series.
 • Baγa Surγaγuli Surγal nom [Podręcznik do szkoły podstawowej], Höhhot 2007.
 • Baranovitch N., Others No More: The Changing Representation of Non‑Han Peoples in Chinese History Textbooks, 1951‑2003, „The Journal of Asian Studies” 2010, Vol. 69, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0021911809991598.
 • Uradyn E. Bulag, Alter/native Mongolian Identity: From Nationality to Ethnic Group, [w:] Chinese Society. Change, Conflict and Resistance, red. E.J. Perry, M. Selden, London–New York 2010, Asia’s Transformations.
 • Uradyn E. Bulag, From Inequality to Difference: Colonial Contradictions of Class and Ethnicity in „Socialist” China, „Cultural Studies” 2010, Vol. 14, nr 3‑4, [online] http://dx.doi.org/10.1080/09502380050130437.
 • Uradyn E. Bulag, From Yeke‑juu League to Ordos Municipality: Settler Colonialism and Alter/native Urbanization in Inner Mongolia, „Provincial China” 2001, Vol. 7, nr 2, [online] http:// dx.doi.org/10.1080/1326761032000176122.
 • Altanbulaγ Č. Bökedelger, Dumdadu surγaγuli‑jin surγči‑jin silideg sigümзilen ögülegsen зokijal [Wybór wypracowań uczniów szkoły średniej], Pekin 2012.
 • Dzieje Chin. Zarys, red. Szang Jüe, przeł. B. Dąbrowski i in., oprac. W. Rodziński, Warszawa 1960.
 • Elliott M.C., The Manchu Way. The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China, Stanford 2001.
 • Fei Xiaotong, Towards a People’s Anthropology, Beijing 1981, China Studies Series. Gawlikowski K., Nation: A Mythological Being, [w:] East Asian Civilizations. New Attempts at Understanding Traditions, t. 2: Nation and Mythology, red. W. Eberhard, K. Gawlikowski, C.‑A. Seyschab, Vienna 1983.
 • Gawlikowski K., Religijność chińska, uwagi o innej cywilizacji, „Azja‑Pacyfik” 2003, t. 6.
 • Halemba A., Świadomość narodowa współczesnych Ałtajczyków, [w:] Wielka Syberia małych narodów, red. E. Nowicka, Kraków 2000.
 • Tze‑Ki Hon, Ethnic and Cultural Pluralism. Gu Jiegang’s Vision of a New China in His Studies of Ancient History, „Modern China” 1996, Vol. 22, nr 3.
 • Jankowiak W.R., Sex, Death and Hierarchy in a Chinese City. An Anthropological Account, New York 1993.
 • Mierzejewski D., Z kim rozmawiać w chińskim parlamencie?, Na temat Chin, 3 VI 2013, [online] http://natematchin.pl/z‑kim‑rozmawiac‑w‑chinskim‑parlamencie/.
 • Moser L.J., The Chinese Mosaic. The Peoples and Provinces of China, Boulder 1985, Wetview Special Studies on East Asia.
 • Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, red. P.P. Wiener, przeł. M. Kanert, W. Szkudlarczyk‑Brkić, Kraków 2005, Ex Oriente. 中华民族 [Naród Państwa Środka], [online] http://arts.imextrade.ru/education/nationalities‑of‑china/?lang=ch. 中华民族 [Naród Państwa Środka], [online] http://baike.baidu.com/view/9440.htm?noadapt=1.
 • Postiglione G.A., School Access in Rural Tibet, [w:] Education and Reform in China, red. E. Hannum, A. Park, London–New York 2009, Critical Asian Scholarship.
 • Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006, Systemy Konstytucyjne Państw Świata.
 • Schein L., Gender and Internal Orientalism in China, „Modern China” 1997, Vol. 23, nr 1.
 • 支那人吹 „56個民族是一家”,看看內蒙古人怎麽說 [Człowiek chiński wybucha „56 narodowości jest jedną rodziną”, zobaczmy, co powiedzą Mongołowie z Mongolii Wewnętrznej], YouTube, 17 X 2011, [online] http://www.youtube.com/watch?v=kf‑4gjlGRfw.
 • Southeast Asian Identities. Culture and the Politics of. Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand, red. J.S. Kahn, London 1998.
 • Szynkiewicz S., Mniejszości etniczne, [w:] Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978‑2000, red. K. Tomala, Warszawa 2003.
 • Szynkiewicz S., Zmiany polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec mniejszości etnicznych po 1978 roku: ku uznaniu odrębności kulturowych, [w:] Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Warszawa 2012.
 • Taylor S.J.A., Constructions of National Identity and the Nation: The Case of New Zealand/Aotearoa, PhD thesis, The Open University, 1997.
 • 星 [Teng Xing], 王军 [Wang Jun], 20 世中国少数民族与教育 [Dwudziestowieczne mniejszości etniczne Chin oraz edukacja], Pekin 2001.
 • Who’s Who: 18th Central Committee of the Communist Party of China, China.org.cn, 15 XI 2012, [online] http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012‑11/15/content_27124199.htm.
 • Wittfogel K.A., Feng Chia‑sheng, History of Chinese Society. Liao, 907‑1125, Philadelphia–New York 1949, Transactions of American Philosophical Society, new ser., 36.
 • Wu Heng, Museum and Change. Regional Museums in the People’s Republic of China, PhD
 • Dissertation, University of Bergen, 2011.
 • Teüke. Dumdadu ulus‑un küküd‑ün nebterkej toli [Historia. Encyklopedia chińskich dzieci], red. 徐惟诚 [Xu Weicheng], Pekin 2007.
 • Zapaśnik S., Morochojewa Z., Problem odrodzenia buriackiej kultury a osobliwości historii Buriatów, [w:] Wielka Syberia małych narodów, red. E. Nowicka, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a058389-b832-4a9e-b69f-d5cc7e089a38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.