PL EN


2012 | 885 | 69-81
Article title

Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym

Title variants
EN
The Application of Modern IT Systems in Marketing Management – the Case of Companies Operating in the Domestic and International Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents a general overview of marketing information systems applied by international companies as compared with businesses which mainly operate on their home markets. I describe the evolution of marketing information systems and present the results of empirical studies on the extent to which information technologies are applied to support marketing activities. The publication is based on the results of a Polish national survey with the use of electronic questionnaires, conducted by the Marketing Department of Cracow University of Economics from 4 July to 5 September 2008 on a random sample of 1,128 companies with Internet access.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Marketingu, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie [2002], red. J. Mazur, Difin, Warszawa.
  • Flakiewicz W. [2002], Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Kisielnicki J., Sroka H. [2005], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
  • Kotler Ph. [1999], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
  • Li E.Y. [1995], Marketing Information Systems in the Top U.S. Companies: A Longitudinal analysis, „Information & Management”, vol. 28(1) Amsterdam.
  • Penc J. [2001], Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Radosiński E. [2001], Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Warszawa–Wrocław.
  • Shim J.K., Siegel J.G., Chi R. [1999], Technologia Informacyjna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a0cac3e-6644-4dfa-bd49-5e2f9a842d1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.