PL EN


Journal
2015 | 2(8) | 33-45
Article title

Miasto – bohater – idea, czyli postmodernistyczne tożsamości w Batman: Arkham City

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
City – hero – idea: postmodern identities in Batman: Arkham City
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na postmodernistyczne tendencje towarzyszące kreowaniu przestrzeni w grach wideo. Analiza miasta Arkham (Batman: Arkham City, 2011) jako wirtualnego przykładu miasta-idei pozwala na zbadanie, w jaki sposób w jego strukturze manifestują się ponowoczesne mechanizmy tożsamościowe oraz w jaki sposób korespondują one z przestrzenią dzisiejszego miasta. Szczególny nacisk zostaje położony zarówno na podobieństwa warstwy architektoniczno-estetycznej gry i struktur miejskich, jak i na wzajemne oddziaływanie jednostki oraz otaczającego ją środowiska.
EN
The aim of the article is to present how space in the modern video game is under the significant inf luence of postmodern tendencies. The analysis of Arkham City (Batman: Arkham City, 2011), as an example of a virtual city-idea, allows the author to explore the contemporary identity strategies which are hidden in the city structure. Moreover, the scrutiny of these strategies has been placed in the wider context of the experience of the present-day city. Its emphasis is on not only the aesthetic/architectonic parallels, but also the mutual influence of the individual and his living space.
Journal
Year
Issue
Pages
33-45
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Bauman, Z. (1996). Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności. W: S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Postmodernizm a filozofia: Wybór tekstów (s. 143–166). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk.
 • Bauman, Z. (2007). Płynne życie (tłum. T. Kunz). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bukatman, S. (1993). Terminal identity: The virtual subject in postmodern science fiction. Durham: Duke University Press.
 • Dziuban, Z. (2008). Wytwarzanie przestrzeni. Między przestrzenią teorii a przestrzenią praktyki. W: Z. Rykiel (red.), Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych (s. 61–70). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Eliade, M. (1993). Traktat o historii religii (tłum. J. Wierusz-Kowalski). Łódź: Wydawnictwo OPUS.
 • Foucault, M. (1993). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia (tłum. T. Komendant). Warszawa: Aletheia - Spacja.
 • Grayson, N. (16 marca 2011). The Dark Knight Returns: Rocksteady riddles Arkham City. Online: <http://www.vg247.com/2011/03/16/the-dark-knight-returns-rocksteadys-ginn-on-arkhamcity/>. Data dostępu: 20.08.2013.
 • Greenberger , R. (2008). The essential Batman encyclopedia. New York: Del Rey/DC/Ballantine Books.
 • Jameson, F. (1998). Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. W: R. Nycz (red.). Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 190–213). Kraków: Baran i Suszczyński.
 • Kopaliński, W (2004). Dystopia. W: W. Kopaliński (red). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem (s. 137). Warszawa: Muza.
 • Kopaliński, W (2004). Kakotopia. W: W. Kopaliński (red). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem (s. 247). Warszawa: Muza.
 • Lowbridge, C. (1 stycznia 2014). The real Gotham: The village behind the Batman stories - BBC News. Online: <http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-24760791 >. Data dostępu: 12.08.2015.
 • Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge: MIT Press.
 • Mazierska, E. (1999). Janusowe oblicze filmowego miasta. Kwartalnik Filmowy, 28, 38–53.
 • Paik, P. Y. (2010). From utopia to apocalypse: Science fiction and the politics of catastrophe. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Rewers, E. (2005). Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Szyłak, J. (2000). Komiks i okolice kina. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wojtczak, D. (1994). Siódmy krąg piekła: Antyutopia w literaturze i filmie. Poznań: REBIS.
 • LUDOGRAFIA
 • EA DICE (2008). Mirror’s Edge [gra wieloplatformowa]. Electronic Arts.
 • Irrational Games, 2K Australia, 2K Marin (2007 – 2013). BioShock seria [gry wieloplatformowe]. 2K Games.
 • Rockstar North, Rockstar Leeds (1997 – 2016). Grand Theft Auto seria [gry wieloplatformowe].Rockstar Games.
 • Rocksteady Studios (2011). Batman: Arkham City [gra wieloplatformowa]. Warner Bros. Interactive Entertainment.
 • Seria Assassin's Creed (2007 – 2015), a w szczególności:
 • Ubisoft Montreal (2009). Assassin's Creed II [gra wieloplatformowa]. Ubisoft.
 • Ubisoft Montreal (2010). Assassin's Creed Brotherhood [gra wieloplatformowa]. Ubisoft.
 • Ubisoft Montreal (2011). Assassin's Creed: Revelations [gra wieloplatformowa]. Ubisoft.
 • Will Wright, Maxis i in. (1989 – 2014). SimCity seria [PC]. Maxis, Electronic Arts i in.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a0fbae9-9436-4489-91b4-cb755e2c5aa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.