PL EN


2014 | XII | 2 | 77-90
Article title

Cywilne postępowania pozasądowe – delegacja władzy sądowniczej w sprawach cywilnych w RP i rola sądów powszechnych w cywilnych postępowaniach pozasądowych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Extra-judicial civil procedures – delegation of judicial powers in civil cases and the role of common courts in extra-judicial civil procedures
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper discusses an issue relating to the delegation of common (state) court functions to extra-judicial bodies (authorities other than state courts). It reviews legal solutions, on the basis of which the extra-judicial bodies hear and decide civil cases. It discusses and systematises forms of influence exerted by common courts on the activities of such bodies. Those forms of influence are divided into the following categories: – co-operation of common courts in the examination of civil cases, e.g. through acts performed in support, or application of coercive measures in respect of witnesses or parties; – verification of correctness of actions, as made by common courts in proceedings to append an enforcement clause to enforcement titles other than those issued by courts, e.g. to notarial writs of execution; – measures of supervision and control used by common courts, which consist in examining decisions with a view to changing or annulling those that are defective, e.g. by annulling notarial certificates of inheritance. In this paper, the author proposes a thesis that it is admissible to delegate judicial functions to extra-judicial bodies. The judicial activities based upon such delegation should, however, be subject to supervision by common courts.
Year
Volume
XII
Issue
2
Pages
77-90
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
References
 • Berutowicz Włodzimierz. 1984. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Berutowicz Włodzimierz. 1978. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bladowski Bogdan. 2006. Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Błaszczak Łukasz. 2013. W Elwira Marszałkowska-Krześ, Łukasz Błaszczak, Izabella Gil, Ewa Rudkowska-Ząbczyk. Elwira Marszałkowska-Krześ, red. Postępowanie cywilne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Błaszczak Łukasz. 2008. W Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ, red. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Błaszczak Łukasz. 2010. Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Ereciński Tadeusz, Jan Ciszewski, Karol Weitz. 2009. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 5. Cz. 4: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5: Sąd polubowny (arbitrażowy). Tadeusz Ereciński, red. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Ereciński Tadeusz, Karol Weitz. 2008. Sąd arbitrażowy. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Gawlik B. 1985. Stosunek cywilnoprawny. W System prawa cywilnego. T. 1: Część ogólna, Stefan Grzybowski, red. tomu. Wrocław - Warszawa [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Gil Izabella, Piotr Gil. 2007. Postępowanie klauzulowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Gil Piotr. 2011. „Zapis na sąd polubowny w umowach o wykonanie zamówienia publicznego”. ADR. Arbitraż i Mediacja 4 (16): 173-180.
 • Janda Paweł. 2011. W Babiarz Stefan, Zbigniew Czarnik, Paweł Janda, Piotr Pełczyński. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Korzan Kazimierz. 2004. Postępowanie nieprocesowe. Warszawa: C. H. Beck.
 • Lubiński Kazimierz. 1985. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym. Toruń: UMK.
 • Mądrzak Henryk. 2003. W Mądrzak Henryk, Elwira Marszałkowska-Krześ. Postępowanie cywilne. Warszawa: C. H. Beck.
 • Morek Rafał. 2004. ADR w sprawach gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Mzyk Eugeniusz. 1997. Podział i rozgraniczenie nieruchomości. Warszawa - Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Panasiuk A. 2009. „Umowa publicznoprawna”. Państwo i Prawo 2 (744).
 • Sorysz M. 2011. „Nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi i ugodzie sądu polubownego – zagadnienia wybrane”. ADR. Arbitraż i Mediacja 4 (16).
 • Świątkowski Andrzej Marian. 2006. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Waligórski Marian.1952. Organizacja wymiaru sprawiedliwości. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Włodyka Stanisław. 1959. Organizacja sądownictwa. Kraków: Uniwersytet Jagielloński : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Włodyka Stanisław. 1974. Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje. W Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego. Jerzy Jodłowski, red. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN.
 • Wolter Aleksander. 1963. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a1408af-d06e-47dd-b4cf-e252f2e52efd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.