PL EN


2017 | 467 | 281-291
Article title

Zastosowanie nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych w gospodarce przestrzennej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój technologii satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji sprawił, że tworzone obecnie systemy informacji przestrzennej wykorzystują jako główne źródło danych geometrycznych zdjęcia lotnicze i satelitarne. W ostatnich latach pojawiła się idea stworzenia niezależnego, prostego systemu lokalnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych w oparciu o bezzałogowe statki powietrzne (BSP). W artykule przedstawiono obszary zastosowań BSP w gospodarce przestrzennej oraz analizę usług świadczonych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych na terenie Polski. Użyteczność wykorzystywania nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych zaprezentowano na wybranych przykładach. Wyniki prac eksperymentalnych pokazują, że bezzałogowe statki powietrzne mogą stanowić narzędzie przydatne dla władz miejskich, dostarczając dane w czasie rzeczywistym, co umożliwia dostęp do wiarygodnej informacji, realizację aktywnego monitoringu oraz usprawnia proces zarządzania przestrzenią. Należy zwrócić uwagę na szersze wykorzystanie BSP w takich obszarach, jak: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, opodatkowanie nieruchomości, zarządzanie własnością publiczną, dostępność informacji przestrzennej, rozstrzyganie sporów przestrzennych oraz zarządzanie kryzysowe.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a1a208f-96aa-4566-b360-3798b648040a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.