PL EN


2017 | 64 | 10: Nauki o rodzinie | 97-113
Article title

Odpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawy

Authors
Title variants
EN
Procreative Responsibility and Its Manifestations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odpowiedzialność prokreacyjna obejmuje świadome, kompetentne, przygotowane, podjęte w wolności i w jak najwłaściwszym czasie poczęcie dziecka oraz troskę o jego zdrowie i odpowiednie warunki rozwoju. Odpowiedzialność ta wiąże się ze świadomością kobiecej i męskiej zdolności prokreacyjnej, umiejętnością rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych oraz roztropnością w dziedzinie zachowań seksualnych i przekazywaniem życia. Wyrazem odpowiedzialności prokreacyjnej jest planowanie dzietności z uwzględnieniem własnej sytuacji zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej, zawodowej, moralnego i religijnego kontekstu planowania rodziny, jak również aktualnej sytuacji społecznej i demograficznej. To także pozytywne nastawienie do rodzicielstwa i gotowość przyjęcia dziecka oraz zaangażowanie w opiekę prekoncepcyjną i prenatalną. Osobowa godność człowieka, potrzeby dziecka i społeczeństwa oraz umiejętności poznawcze dojrzałych osób dorosłych skłaniają do postawienia wymagań odpowiedzialnego przekazywania życia.
EN
Procreative responsibility includes a conscious, competent and well prepared conception of a child, taken in the most appropriate time and in freedom and care of the child's health as well as proper conditions for the development. The responsibility involves the awareness women's and men's procreative capabilities, the ability to recognize fertile and infertile days and keeping prudence in sexual behaviour and procreative intentions. A manifestation of procreative responsibility is planning fertility with consideration for health, material, residential, occupational; moral and religious context of family planning as well as present social and demographical situation. It is also a positive attitude towards parenthood and the readiness for accepting a child and engaging in preconception and prenatal care. Personal dignity of human being and cognitive skills of mature adults induce to setting requirements for responsible human procreation.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Breinholst W., Hej mamo, hej tato, hej wszyscy, tłum. G. Abgarowicz, Warszawa: Marba Crown, Ltd. 1981.
 • Breinholst W., Hej mój drogi dzienniczku, tłum. R. Turczyn, Warszawa: PZWL 1992.
 • Breinholst W., Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat, tłum. G. Abgarowicz, Warszawa: PZWL 2010.
 • Chazan B., Opieka prekoncepcyjna, w: E. Kowalewska, M. Wyszyńska (red.), Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”. Warszawa 18-21 maja 2001, Gdańsk: HLI 2001, s. 275-284.
 • Chazan B., Opieka zdrowotna prekoncepcyjna. Kompedium dla pracowników służby zdrowia oraz instruktorów poradnictwa rodzinnego, w: Z. Szymański (red.), Płodność i planowanie rodziny, Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej 2004, s. 181-199.
 • Dudziak U., Dziecko zagrożone dymem tytoniowym, w: E. Kowalewska, M. Wyszyńska (red.), Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”. Warszawa 18-21 maja 2001, s. 127-139.
 • Dziewiecki M., Cielesność, płciowość, seksualność, Kielce: Jedność 2000.
 • Fijałkowski W., Dar rodzenia, Warszawa: IW PAX 1988.
 • Fijałkowski W., Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia, Warszawa: PZWL 1989.
 • Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Warszawa: PZWL 1987.
 • Fijałkowski W., Jędrzejewska-Wróbel R., Oto jestem! Ilustrowana opowieść o pierwszych miesiącach życia człowieka, Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed−Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 1998.
 • Fijałkowski W., Szaniawska-Chydzińska J., Ćwiczenia dla kobiet w ciąży i połogu, Warszawa: PZWL 1984.
 • Karpińska B., Sztuka rodzenia, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1990.
 • Kubicka K., Kawalec W., Pediatria, Warszawa: PZWL 2010.
 • Leboyer F., Narodziny bez przemocy, tłum. A. Szymanowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1986.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Dzierżanowski J., Dziecko: aktywny uczestnik porodu. Zagadnienia interdyscyplinarne, Kraków: „Impuls” 2010.
 • Liszcz K., Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków: „Rubikon” 2011.
 • McDowell J., Mity edukacji seksualnej, tłum. B. Kośmider, Warszawa: „Vocatio” 2000.
 • Ney P., Ney P.G., Odmienne podejście do zespołu proaborcyjnego, „Sympozja” 2000, nr 41, s. 7-48.
 • Ney P.G., Peeters M., Głęboko zranieni, tłum. M. i A. Winkler, Victoria, Kanada: Pioneer Publishing 1995.
 • Oleszczuk J., Laskowska M., Wybrane zagadnienia niepłodności małżeńskiej, w: Z. Szymański (red.), Płodność i planowanie rodziny, Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej 2004, s. 200-211.
 • Osgood Ch.E., Method and Theory in Experimental Psychology, Oxford University Press 1968.
 • Paweł VI, „Humanae Vitae”. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Rzym 25.07.1968, „Acta Apostolicae Sedis” 60(1968), s. 257-299, nr 10.
 • Pawłowski Z., Inwazje i choroby pasożytnicze, w: Z. Dziubek (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze, Warszawa: PZWL 2003, s. 445-453.
 • Rugh R., Shettles L.B., Od poczęcia do narodzin, tłum. P. Czerski, E. Manikowska-Czerska, Warszawa: PZWL 1988.
 • Simon W., Zespoły utraty ciąży. Przemoc – zaniedbanie – terapia, Wrocław: Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego 1999.
 • Skutki palenia tytoniu przez rodziców dla dziecka w okresie pre- i postnatalnym, w: Cz. Cekiera, W. Zatoński (red.), Palenie tytoniu: wolność czy zniewolenie, Lublin: TN KUL 2001, s. 73-99.
 • Szczawińska M., Opieka przedkoncepcyjna. Ciąża. Poród. Połóg, w: M. Troszyński (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, Warszawa: BONAMI 2009, s. 169-183.
 • Terruve A.A., Baars C.W., Inteligencja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać?, tłum. M. Ciszewska, Poznań: W drodze 2012.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a1f5f31-e014-4456-92d2-9bca4197977d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.