PL EN


2016 | 1/2016 (57), t.1 | 119-179
Article title

Postawy konsumentów wobec marek producentów i marek własnych detalistów na rynku czekolady w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer Attitudes Towards Manufacturer Brands and Own Label Brands – The Case of the Chocolate Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is an analysis of consumer attitudes towards brands. It is a research article that includes the results of empirical research on consumer attitudes in Poland to chocolate brands belonging to producers and brands belonging to distributors. The practical implications of the results of the survey: the possibilities of effective use of a brand as an instrument to compete on the market depend on the reaction of consumers and their attitudes towards the brand. One of the challenges for modern marketing is actively shaping the desired consumer attitudes to brands. Such measures are actively pursued by commercial networks.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza postaw konsumentów wobec marek. Artykuł ma charakter badawczy i zawiera wyniki badania empirycznego na temat postaw konsumentów w Polsce wobec marek czekolady należących do producentów i marek należących do dystrybutorów. Implikacje praktyczne wyników badania są następujące – możliwości skutecznego wykorzystania marki jako instrumentu konkurowania na rynku zależą od reakcji konsumentów i ich postaw wobec marki. Jednym z wyzwań współczesnego marketingu jest aktywne kształtowanie pożądanych postaw konsumentów wobec marki. Działania takie aktywnie realizują sieci handlowe.
Contributors
References
 • Bergès, F., Hassan, D., Monier-Dilhan, S. (2013). Are Consumers More Loyal to National Brands than to Private Labels? Bulletin of Economic Research, 65 (May–Supplement).
 • Beristain, J.J. i Zorrilla, P. (2011). The Relationship between Store Image and Store Brand Equity: A Conceptual Framework and Evidence from Hypermarkets. Journal of Retailing and Consumer Services, (18), 562–574.
 • Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacja dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Domański, T. (2005). Bliskość między siecią handlową a klientem – wyzwania strategiczne. Marketing i Rynek, (1), 2–7.
 • Gooner, R.A. i Nadler, S.S. (2012). Abstracting Empirical Generalizations From Private Label Brand Research. Journal of Marketing Theory and Practice, 20 (1).
 • Górska-Warsewicz, H. (2011). Kształtowanie architektury marek przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Warszawa: Difin.
 • Grębosz, M. (2013). Aktualne trendy w zarządzaniu marką w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (31), 51–63.
 • GUS (2015). Rynek wewnętrzny w 2014 r. – tablice. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2014-r-,7,20.html (24.10.2015).
 • Mayntz, R., Holm, K. i Hübner, P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN.
 • Osgood, C.E. (1964). Semantic Differential Technique in Comparative Study of Cultures. American Anthropologist, 66. The Nielsen Company (2014). The State Of Private Label Around The World. Pozyskano z: http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/kr/docs/globalreport/2014/Nielsen%20Global%20Private%20Label%20Report%20November%202014.pdf (1.12. 2015).
 • Tomaszewski, R. (2014). Sieci handlowe stawiają na e-handel i marki własne. Pozyskano z: http://www.portalspozywczy.pl/97927.html (1.12.2015).
 • Witek-Hajduk, M.K. (2001). Zarządzanie marką. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a21ca6c-6f1c-431d-ae18-a7cafd7d97de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.