PL EN


2012 | 3 | 36-44
Article title

Zmiany w unijnym systemie preferencji handlowych dla krajów rozwijających się

Authors
Content
Title variants
EN
Reform of the EU Generalized System of Preferences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Komisja Europejska przedstawiła w maju 2011 r. projekt reformy powszechnego systemu preferencji (GSP) oparty na wynikach przeglądu przeprowadzonego w 2010 r. W czerwcu 2012 r. Parlament Europejski zaakceptował wniosek ustawodawczy Komisji. Główna zmiana w systemie GSP sprowadza się do ograniczenia liczby krajów rozwijających się uprawnionych do korzystania z preferencji handlowych. Z listy potencjalnych beneficjentów wyłączono kraje, które osiągnęły wysoki lub średnio-wysoki poziom dochodu na 1 mieszkańca (m.in.: Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, Oman i Rosja,) oraz kraje, które dokonały skutecznie przejścia z systemu gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Od 2014 r., kiedy nowa regulacja wejdzie w życie, lista krajów beneficjentów będzie zmniejszona ze 176 obecnie do 89. System preferencji nadal będzie składał się z trzech różnych schematów preferencji, preferencji powszechnych (GSP), dodatkowych preferencji skierowanych do krajów, które ratyfikują i wdrożą międzynarodowe konwencje na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrego rządzenia (GSP+) oraz preferencji w postaci swobodnego dostępu do rynku UE dla wszystkich towarów z wyjątkiem broni pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych (EBA). Mniej istotne zmiany regulacji GSP dotyczą progów uruchamiających procedurę wyłączenia produktów z preferencji oraz stosowania środków ochronnych. Dodatkowo, Komisja otrzymała większe uprawnienia do nadzorowania i modyfikowania zasad funkcjonowania nowego systemu preferencji handlowych dla krajów rozwijających się.
EN
In May 2011, the European Commission adopted a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on applying a scheme of generalized tariff preferences. In June 2012, the Parliament adopted its position at first reading on the EU GSP scheme. The main change concerns the list of developing countries eligible for trade preferences. The high and upper-middle income countries (such as Kuwait, Oman, Qatar, Russia and Saudi Arabia) and economies which have successfully completed transition from centralised to market economies are taken out the scheme. As a result, since 2014, when the new regulation enters into force, the number of the countries enjoying preferential access to EU markets would be reduced from 176 to around 89. The system of preferences will further cover three different regimes: standard preferences (GSP), the special incentive arrangement known as "GSP+", which offers additional tariff reductions to support vulnerable developing countries in the implementation of international conventions in the areas of sustainable development and good governance, and preferences in the form of duty-free and quota-free import to EU for products from all tariffs lines but arms, originating in the least developed countries (EBA). Minor changes in the GSP regulation comprise thresholds triggering graduation procedures and implementation of safeguard measures. Additionally, the Commission will receive more powers to survey and modify functioning of the new system of trade preferences for developing countries.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
36-44
Physical description
Dates
published
2012-05-2012-06
Contributors
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a225ec9-0ac3-467d-b392-c37bf56ddcde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.