PL EN


Journal
2011 | 37 | 1 | 55-65
Article title

Warszawski krąg historyków idei a recepcja światowej socjologii w Polsce. Pierwsze przybliżenie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Warsaw Circle of Historians of Ideas and the Reception of World Sociology in Poland. First Disclosure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the contribution of Polish historians of ideas to the reception of western sociology in Poland after 1956. It also refers to socio-political biographies of the scientists in the Stalin and post-Stalin era. According to my opinion this period lasted longer as the most valuable works of L. Kolakowski, J. Szacki and A.Walicki were written after March 1968.
Journal
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
55-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Baczko B. (1965), Człowiek i światopoglądy, Warszawa.
 • Bogucka M. (2008), Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa.
 • Chałubiński M. (1991), Polityka i socjologia. Studium koncepcji Juliana Hoch-felda, Warszawa.
 • Chałubiński M. (2007), Warszawska szkoła historyków idei wobec polskiego Października, [w:] Październik 1956 roku. Początek erozji systemu, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, Pułtusk.
 • Chałubiński M. (2008), Recepcja Karola Mannheima w polskiej socjologii i filozofii. Pierwsze przybliżenie, „Rocznik Lubuski”, tom 34, część II, Recepcja światowej socjologii w Polsce, red. zbiorowa, Zielona Góra.
 • Chudy W. (1989/8), Krótka historia filozofowania marksistowskiego w Polsce, Ethos.
 • Durkheim E. (1968), Zasady metody socjologicznej, Warszawa.
 • Friszke A. (1992/9), Rewizjonizm 1956-1968, „Mówią Wieki”.
 • Garaudy R. (1962/10), Filozoficzne błędy Stalina, „Zeszyty teoretyczno-polityczne”.
 • Goldmann L. (1961), Nauki humanistyczne a filozofia, Warszawa.
 • Grabski A. F. (2003), Zarys historii historiografii polskiej, Poznań.
 • Gramsci A. (1961), Wybór pism, t. 2, Warszawa.
 • Karpiński J. (1973), Marksizm w działaniu. Filozofia i nauki społeczne a marksizm w Polsce, „Aneks”.
 • Kołakowski L. (1957), Światopogląd i życie codzienne, Warszawa.
 • Kołakowski L. (1957), Pascal i epistemologia historyczna Goldmanna, „Studia Filozoficzne”.
 • Kołakowski L. (1958), przedmowa do: Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, PWN, Warszawa.
 • Kołakowski L. (1958), Karol Marks i klasyczna definicja prawdy, „Studia Filozoficzne”, nr 2.
 • Kołakowski L. (1965), Husserl-filozofia doświadczenia rozumiejącego, [w:] Filozofia i socjologia XX w., red. B. Baczko, tom I, Warszawa.
 • Kołakowski L. (1966), Filozofia pozytywistyczna (od Hume’a do Koła Wiedeńskiego), Warszawa.
 • Kołakowski L. (1975-1978), Główne nurty marksizmu, t. 3, Paryż.
 • Kołakowski L. (1983), Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Glosa do Mannheima (1966), [w:] L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Warszawa.
 • Kołakowski L. (1989), Pochwała niekonsekwencji, t. 3, red. Z. Mentzel, Warszawa.
 • Kołakowski L., Pomian K. (1965), Filozofia egzystencjalna, Warszawa.
 • Kwaśniewicz W. (2005), Socjologia polska 1945-1989. Encyklopedia Socjologii. Suplement, Warszawa.
 • Mannheim K. (1986), Myślenie konserwatywne, Warszawa.
 • Mannheim K. (1992), Ideologia i utopia, Lublin.
 • Rainko S. (1981), Marksizm Stalina, „Studia Filozoficzne”, nr 3.
 • Sikora A. (2006), Między wiecznością i czasem, Kraków.
 • Sitek R. (2000), Warszawska szkoła historii idei. Między historią a teraźniejszością, Warszawa.
 • Sitek R. (2004), Warszawska szkoła historii idei. Twórcy i ich dzieło, „Myśl socjaldemokratyczna”, nr 3-4.
 • Stalin J. W. (1949), O materializmie dialektycznym i historycznym (1938), [w:] idem, Zagadnienia leninizmu, Warszawa.
 • Szacki J. (1956), Marksizm i polityka kulturalna, „Myśl Filozoficzna”, nr 6.
 • Szacki J. (1964), Durkheim, Warszawa.
 • Szacki J. (1964), Wstęp. Perspektywa historii myśli społecznej, [w:] H. Becker, H. E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, część II, Warszawa (tłum. zbiorowe).
 • Szacki J. (1975), Schools in Sociology w Social Science Information, nr 2.(red.),
 • Szacki J. (red.) (1977), Czy kryzys socjologii, Warszawa.
 • Szacki J. (1981), O szkołach naukowych (zarys problematyki), [w:] Szkoły w nauce, red. J. Goćkowski, Wrocław.
 • Szacki J. (1991), Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa.
 • Szacki J. (1998), Trzech na jednego. Ja w końcu jestem socjologiem. Z Jerzym Szackim rozmawia M. Chałubiński, A. Komorowski, P. Kozłowski, „Zdanie”, nr 1-4.
 • Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa.
 • Szacki J. (2009), doktor honoris causa, UMCS, Lublin.
 • Szacki J., Kurczewska J., (red.) (1984), Tradycja i nowoczesność, Warszawa.
 • Śpiewak P. (1981), W pół drogi. Warszawska szkła historyków idei, „Więź”, nr 5.
 • Walicki A. (red.) (1964), Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna, Warszawa.
 • Walicki A. (1964), W kręgu konserwatywnej utopii, Warszawa.
 • Walicki A. (1964), Uwagi wstępne do w kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, PWN, Warszawa.
 • Walicki A. (red.) (1965), Główne kierunki rosyjskiej myśli społeczno-filozoficznej w latach 1825-1861, [w:] Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna, Warszawa.
 • Walicki A (1987), Leszek Kołakowski i warszawska szkoła historii idei, „Aletheia”, nr 1.
 • Walicki A (1977), Stanisław Brzozowski. Drogi myśli, Warszawa.
 • Walicki A (1996) Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa.
 • Walicki A (2010) Idee i ludzie. Próba autobiografii, Warszawa.
 • Żdanow A. A. (1951), Przemówienie wygłoszone w dyskusji nad książką J. Aleksandrowa „Historia zachodnioeuropejskiej filozofii”, 24 VI 1947, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a2284a6-1c8f-446a-b76e-106b14528f80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.