PL EN


2020 | 37 | 93-106
Article title

INKUNABUŁY BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY BADAWCZE

Content
Title variants
EN
Incunabula from the Kórnik Library – the current state and research perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Th e scope of the project carried out in the Kórnik Library in 2016-2019 included the set of incunabula kept in the facility. Th is paper sums up the works concerning this part of the book collection. Th e author presents new fi ndings concerning the holdings, simultaneously indicating the need for further research on the oldest treasures of the European printing industry kept at the library established by Tytus Działyński.
Year
Issue
37
Pages
93-106
Physical description
Contributors
 • Wydział Historii UAM
References
 • Ameisenowa Z., Inkunabuły graficzne Bibljoteki Jagiellońskiej, „Exlibris” 1924, nr 6, s. 1–18.
 • Amelung P., Mentelin, Johannes (Hans), artykuł on-line na stronie Deutsche Biographie: https://www.deutsche-biographie.de/gnd118783319.
 • Amelung P., Methoden zur Bestimmung und Datierung unfirmierter Inkunabeln, [w:] Buch und Text im 15. Jahrhundert. Book and Text in the Fifteenth Century. Arbeitsgespräch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 1. bis 3. März 1978, L. Hellinga, H. Hârtel, Hamburg 1981, s. 89–128.
 • Baumgart J., Los bibliotek wielkopolskich w latach 1939–1945, „Przegląd Zachodni” 1946, nr 2, s. 928–937.
 • Bątkiewicz-Szymanowska E., Falk A., Jastrząb Ł., Małecka M., Marcinkowska M., Biblioteka Kórnicka. Przewodnik, Kórnik 2016.
 • Bątkiewicz-Szymanowska E., Tytus Działyński (1796–1861), Kórnik 2018.
 • Bosacki Z., Władysław Zamoyski 1853–1924. Fundator Kórnika i Zakopanego, Kórnik 2002.
 • Clopper M.L., Inscribing Mentalities: Alan of Lille, The De Lisle Psalter Cherub, and Franciscan Meditation, „Mindful Spirit in Late Medieval Literature”, s. 55–79.
 • Encyklopedia książki, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, t. 2, Wrocław 2017.
 • Freeman Sandler L., The Psalter of Robert de Lisle in the British Library, London 1999.
 • Gawrońska H., Nowak Z., Władysław Zamoyski: Zakopane – Morskie Oko, Kórnik – Zakopane 2003.
 • Gerardy T., Probleme der Wasserzeichenforschung, „Papiergeschichte” 1959, nr 9, s. 66–73.
 • Goddu A.L., Consequences and conditional propositions in John of Glogovia’s and Michael of Biestrzykowa’s Commentaries on Peter of Spain and their possible influence on Nicholas Copernicus Jean de Głogów et Michel de Biestrzykowa, „Archives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge” 1995, nr 62, s. 137-188.
 • Griese Sabine, Text-Bilder und ihre Kontexte. Medilität und Materialität von Eiblatt-Holz- und Metallschnitten des 15. Jahrhunderts, Zürich 2011.
 • Griese Sabine, Türme der Weisheit. Leseanweisung, Gebäudeallegorie, Tugendlehre, [w:] Belles Lettres. Les figures de l’écrit au Moyen Âge, red. M. Uhlig, M. Rohde, współoprac. L. Barbieri, P. Quarozz, Wiesbaden 2019.
 • Kąsinowska R., Zamek w Kórniku, Kórnik 2019 (wyd. 2).
 • Kocowski Bronisław, Drzeworytowe książki średniowiecza, Wrocław 1974.
 • Kocowski Bronisław, Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny” 1951 nr 19, s. 72–84
 • Korzon Krystyna, Polskie biblioteki fundacyjne w okresie zaborów, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1981, z. 17, s. 255–261.
 • Len R., Inkunabuły graficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne” 2005, nr 49, s. 311–337.
 • Łuczak M., Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji 1939–1945, PBK 1976, z. 12, s. 177–189
 • Łuczak M., Wykaz strat wojennych z lat 1939–1945 w Bibliotece Kórnickiej, PBK 1978, z. 14, s. 181-194.
 • Marciniak A., Rola Tytusa i Jana Działyńskich w rozwoju ośrodka naukowego w Polsce, Warszawa 1980.
 • Merk A., Blockbücher des 15. Jahrhunderts: Artefakte des frühen Buchdrucks, Berlin – Boston 2018.
 • Mężyński A., Jan Działyński, 1829–1880. Ostatni z rodu, Kórnik 1987.
 • Molik W., Jan Działyński jako mecenas sztuki, Warszawa 1974.
 • Murawska K., Turris sapientiae, „Rocznik Historii Sztuki” 1992, nr 19, s. 65–100.
 • Pearson D., Provenance Research in Book History: A Handbook, London 1994.
 • Piccard G., Die Wasserzeichenforschung als historische Hilfswissenschaft, „Archivalische Zeitschrift” 1956, nr 52, s. 62–115.
 • Pidłypczak-Majerowicz Maria, Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2014, nr 38, s. 3–13.
 • Pidłypczak-Majerowicz Maria, Rola badań proweniencyjnych dla poznania dziejów biblioteki, [w:] Materijaly trecich miżnarodnych knigaznaucych cytannjau. Kniga Belarusi. Powjaz casou, Minsk 16–17 verasnja 2003 g., t. 2, Minsk 2005, s. 120–129
 • Potocki S.K., Wysocka B., Tytus Działyński, 1796–1861, Kórnik 2002.
 • Rataj K., Źródła do badań biografii Władysława hr. Zamoyskiego (1853–1924), [w:] Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje, red. A. Rajewski, J. Józefiak, Poznań 2012, s. 43–52.
 • Reske Ch., Rusch (Rischius, Ruscum), Adolph (Adolff, Adolffus, Adelphus), artykuł on-line na stronie Deutsche Biographie: https://www.deutsche-biographie.de/sfz64587.
 • Roszkowski J.M., Walka o Morskie Oko w Tatrach (1811–1909), Kórnik 2018.
 • Sawicka S.M., Inkunabuły graficzne odnalezione w zbiorach Bibljoteki Kapitulnej w Gnieźnie, „Biuletyn Stowarzyszenia Sztuki i Kultury” 1935, nr 3(3).
 • Seńko W., Wstęp do studiów nad Janem z Głogowa, „Materiały i Studia Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej” 1961, nr 1, s. 9-59.
 • Siniarska-Czaplicka J., Papier drukowy źródłem badań księgoznawczych, [w:] Dawna książka i kultura, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975, s. 132–143.
 • Siniarska-Czaplicka J., Papier narzędziem badan księgoznawczych, „Studia o Książce” 1970, nr 1, s. 77–92.
 • Sipyałło M., O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, „Z Badań Nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, nr 1, s. 9–30.
 • Słowiński L., Tytus Działyński 1796–1861, Poznań 1964.
 • Spandowski M., Polskie zbiory inkunabułów zniszczone, rozproszone i przemieszczone w czasie i w wyniku II wojny światowej, „Roczniki Biblioteki Narodowej” 2013, nr 44, s. 27-39.
 • Tondel J., Tegumentologia polska dzisiaj, [w:] Tegumentologia polska dzisiaj, red. A. Wagner, Toruń 2015, s. 25–57.
 • Wagner A., Historyczno-artystyczny warsztat historyka książki w badaniach nad nowożytnym introligatorstwem, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007, s. 109–119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a285694-0a08-4a76-af28-527c0c184a23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.