PL EN


2007 | 3 | 1 Prawo | 143-170
Article title

Działalność organizacji „Caritas” na terenie diecezji przemyskiej w latach 1945-1962

Title variants
EN
The Activity of ‘Caritas’ Organisation in the Przemyśl Diocese in the Years 1945-1962
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Unquestionably, the nationalization of Caritas in 1950 was outlawed and its main purpose was to attack the only independent power in the State – the Catholic Church, headed by Primate Stefan Wyszyński as head of the state. Numerous attempts were made in order to limit the influence of the Church on children and the education of the young. Yet, these attempts were failed by the Communists. Almost every caring institution within the Caritas activities was supported by a monastic congregation. In spite of political compulsion of propaganda character, these institutions were still helping people who needed it.
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim
References
 • Albert A., Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. II. Warszawa 1995.
 • Bombicki M. R.. Księża przed sądami specjalnymi 1944-1954. Poznań 1993, s. 21.
 • Borcz H.. Represyjna polityka władz komunistycznych wobec diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1944-1956 w: Premislia Christiana, t. XI. Przemyśl 2004-2005.
 • Dudek A.. Gryz R.. Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989. Kraków 2003.
 • Hofman M., Działalność „Caritas” w świetle prawa partykularnego Archidiecezji Przemyskiej (praca licencjacka). Kraków 2004. s. 60-66 (mps Biblioteka Seminarium Duchownego w Przemyślu).
 • Kępski Cz., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka. Lublin 2003.
 • Kłosowski J.. Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej w okresie rządów ks. biskupa Franciszka Bardy w latach 1933-1964. Lublin 1985 (mps Biblioteka Seminarium Duchownego w Przemyślu).
 • Markiewicz S.. Państwo i Kościół w Polsce Ludowe, Warszawa 1981.
 • Pieniążek T.. Praca charytatywna w diecezji przemyskiej za rządów ks. bpa. F. Bardy (1934-1964), Przemyśl (mps Biblioteka Seminarium Duchownego w Przemyślu).
 • Żaryn J., Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a34d53f-9aea-42c0-8687-f9bba0566b35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.