PL EN


2018 | 2 (73) | 27-39
Article title

Czasopisma polskie o protestantyzmie w roku jubileuszowym

Authors
Content
Title variants
EN
Polish magazines on Protestantism in the jubilee year
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosunek polskich czasopism do reformacji w roku 500-lecia wystąpienia Lutra zależy od stopnia paralelizmu politycznego. W publikacjach dominują ujęcia historyczne i sprawozdawcze, rzadziej prezentujące współczesność i zupełnie marginalnie ukazujące wyznawców protestantyzmu i ich osiągnięcia. Artykuł prezentuje panoramę spolaryzowanych postaw dziennikarskich, strategii redakcyjnych oraz zróżnicowanie ujęć tematyki reformacyjnej wynikające z zadań i celów zakładanych przez poszczególne redakcje.
EN
The attitude of Polish magazines towards Reformation in the year of the 500th anniversary of Luther’s speech depends on the degree of political parallelism. The publications are dominated by historical and reporting approaches; they present the current situation of Protestantism and its achievements in marginal way. Content analysis of Polish magazines is being conducted when taking into account polarized journalism, editorial strategies and diversifi cation of the Reformation theme, resulting from the tasks and objectives assumed by selected newsrooms.
Year
Issue
Pages
27-39
Physical description
Contributors
 • Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/ Department of Media Anthropology, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw
References
 • „Egzorcysta” 2017, nr 10.
 • „Gość Niedzielny” 2017, nr 43.
 • „Idziemy” 2017, nr 44.
 • „Jednota” 2017, nr 1–3.
 • „Pielgrzym” 2017, nr 18.
 • „Polonia Christiana” 2017, nr 56.
 • „Polska Niepodległa” 2017, nr 40.
 • „Więź” 2017, nr 3 (669).
 • „wSieci Historii” 2017, nr 11.
 • „Znak” 2017, nr 10 (749).
 • „Znaki Czasu” 2017, nr 10.
 • Kwapis O., Sztuka i wielkie jubileusze (1300–1575), Warszawa 2014.
 • Marcin Luter i reformacja. Pomocnik Historyczny „Polityki” 2017, nr 4.
 • Reformacja. 500 lat, dodatek specjalny do „Tygodnika Powszechnego” 2017, nr 44.
 • Uchwała nr 32/2017 ZKDP z 23.11.2017.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę, MP 2017, poz. 396.
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich, MP 2017, poz. 186.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a355145-7393-4448-9ede-b875be7b3e76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.