PL EN


2017 | 473 | 325-338
Article title

Branding obszaru recepcji turystycznej i jego wykorzystanie w działaniach narodowych organizacji turystycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad branding stał się istotnym elementem kształtującym podejście marketingowe polegające na współdziałaniu wielu zainteresowanych stron, które powinny współpracować z sobą w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu w procesie zarządzania marką obszaru recepcji turystycznej (ORT). Celem głównym artykułu jest przedstawienie koncepcji brandingu ORT oraz zaprezentowanie praktycznych aspektów jej wdrażania przez narodowe organizacje turystyczne funkcjonujące na świecie. W artykule przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że branding stanowi bardzo ważną część działań podejmowanych przez NTO w ramach procesu zarządzania krajowym ORT pomimo faktu, że nie należy on do zadań, które można by zaliczyć do priorytetowych dla tego typu organizacji. Przeprowadzona analiza wykazała, że zdecydowana większość badanych NTO uznało działania podejmowane w ramach brandingu za jeden z kluczowych aspektów zarządzania, m.in. marką obszarów recepcji turystycznej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a3dbfc3-4f88-4abf-aa92-2fd1cb98c5c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.