PL EN


2018 | 2 | 47-52
Article title

Zasady stosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości zajętych i wykorzystywanych na potrzeby działalności leczniczej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
2
Pages
47-52
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
References
  • L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz (System informacji prawnej LEX, art. 5 u.p.o.l., pkt 12.)
  • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn.. akt II FSK 2726/17
  • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt. I SA/Wr 950/16
  • Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, M. Dercz, T. Rek, wyd. ABC, 2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a3e0050-7787-4f44-aa25-e1d916836315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.