PL EN


Journal
2020 | 1(61) | 31-36
Article title

The protection of industrial movable cultural heritage and the role of volunteer organisations in Australia

Authors
Content
Title variants
PL
Rola organizacji wolontariuszy w ochronie ruchomego dziedzictwa przemysłowego w Australii
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article focuses on issues related to the current legal situation of historic machinery and vehicles in Australia as well as the competencies, skills and commitment of persons (both professionals and amateurs, or volunteers) dealing with their protection. Australia’s listed industrial heritage is generally limited to industrial buildings, as most often production equipment has been scrapped or relocated. The author discusses the need for legislative reform to enable the listing and protection of historic machines in a similar way to the listing and protection of historic buildings, based on an assessment of their value and relationships with local communities. He also discusses the need for volunteer organizations dealing with big stuff to re-examine what they need to do to attract professionals (diversified in terms of profession, age, interests, etc.) and work with protection funding bodies to create funding structures that support multi-year industrial heritage preservation projects.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z aktualną sytuacją prawną zabytkowych maszyn w Australii oraz kompetencjami, umiejętnościami i zaangażowaniem osób (zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, wolontariuszy) zajmujących się ich ochroną. Przemysłowe dziedzictwo Australii to na ogół obiekty budowlane pozostałe po przemyśle; wyposażenie produkcyjne najczęściej zezłomowano lub wywieziono. Autor omawia potrzebę reformy legislacyjnej, aby umożliwić spisanie i ochronę zabytkowych maszyn w sposób podobny do spisania i ochrony zabytkowych budynków, w oparciu o ocenę ich wartości i relacje z lokalnymi społecznościami. Omawia także konieczność ponownego przeanalizowania przez organizacje wolontariuszy zajmujące się dużymi maszynami (big stuff) tego, co muszą one zrobić, aby pozyskiwać fachowców (zróżnicowanych pod względem zawodu, wieku, zainteresowań itd.) i współpracować z organami finansującymi ochronę w celu stworzenia zasad, które wzmocnią projekty zachowania dziedzictwa postindustrialnego.
Journal
Year
Issue
Pages
31-36
Physical description
Contributors
author
 • National Steam Centre, Scoresby, Victoria, Australia
References
 • Department of the Environment and Energy, National Heritage List, https://www.environment.gov.au/heritage/places/national-heritage-list [accessed: 1.12.2019].
 • Heritage Council Victoria, The Victorian Heritage Register, Victoria State Government, [n.d.], https://heritagecouncil.vic.gov.au/heritageprotection/levels-of-protection/ [accessed: 1.12.2019].
 • Department of the Environment and Energy, Australian Heritage Strategy, Australian Government, https://www.environment.gov.au/heritage/australian-heritage-strategy [accessed: 1.12.2019].
 • https://vhd.heritagecouncil.vic.gov.au/places/862 [accessed: 1.12.2019].
 • https://vhd.heritagecouncil.vic.gov.au/places/11125 [accessed: 1.12.2019].
 • Heritage Council of Victoria, State of Heritage Review: Local Heritage, Victorian State Government, 2018, https://heritagecouncil.vic.gov.au/research-projects/the-state-of-heritage-review-local-heritage/ [accessed: 1.12.2019].
 • https://heritagecouncil.vic.gov.au/research-projects/industrial-heritage-case-studies/flourmill-studios/ [accessed: 1.12.2019].
 • Wills I., Losing Australia’s industrial heritage, [in:] 17th Engineering Heritage Conference: Canberra 100 – Building the Capital, Building the Nation, Engineers Australia, Barton, ACT 2013, 161–170, https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=880820372866845;res=IELENG [accessed: 14.03.2020].
 • Operating Heritage Australia, 2019, Operating Heritage Australia Information Sheet, [in press].
 • Australian Government, Protection of Movable Cultural Heritage Act, Australian Government, 1986, https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00597 [accessed: 1.12.2019].
 • Simpson S., Borders of Culture – Review of the Protection of Movable Cultural Heritage Act 1986, Commonwealth of Australia, 2015, https://www.arts.gov.au/sites/default/files/borders-of-culturereview-of-the-protection-of-movable-cultural-heritage-act-1986-final-report-2015.pdf?acsf_files_redirect [accessed: 1.12.2019].
 • Melbourne Steam Traction Engine Club, Annual Report for the National Steam Centre, Melbourne Steam Traction Engine Club 2009–2019.
 • Australian Government, Bureau of Meteorology Climate Data Online, 2009–2019, http://www.bom.gov.au/climate/data/ [accessed: 14.03.2020].
 • Wain A., Size Matters: Seeing the Values in Large Technology Heritage, PhD thesis, Australian National University 2013.
 • Wain A., The Plight of Engineering Heritage in Australian Museums, [in:] 17th Engineering Heritage Conference: Canberra 100 – Building the Capital, Building the Nation, Engineers Australia, Barton, ACT 2013, 54–61, https://search-informit-com-au.ezproxy.canberra.edu.au/documentSummary;res=IELENG;dn= 880596777211746 [accessed: 14.03.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a3fd0ca-d1eb-4b83-9c2d-ad88015f9b21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.