PL EN


2019 | 58 | 129-140
Article title

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP

Content
Title variants
EN
Modern information and communication technologies as a determinant of SME development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto zagadnienie określenia stanu rozwoju MSP w Polsce oraz ich konkurencyjności w aspekcie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na tle krajów UE dokonano charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz analizy stopnia ich cyfryzacji. Oceniając perspektywę rozwoju MSP w Polsce przez pryzmat stosowanych nowoczesnych technologii ICT można stwierdzić, że jakkolwiek we wszystkich analizowanych wskaźnikach dotyczących przedmiotowej analizy, przedsiębiorstwa charakteryzowały niższe wartości w porównaniu do UE, to jednak zaobserwowano tendencję wzrostową procesów cyfryzacji.
EN
The paper is an attempt to determine the state of development in Poland’s SMEs and their degree of competitiveness regarding the use of modern ICT facilities. A characteristic description of SMEs as well as the analysis of their levels of digitization was undertaken, comparing them with other EU member countries. The analysis concerning the perspectives of development of Poland’s SMEs revealed an upward trend in the digitization processes,despite the fact that all indicators covered in the analysis have indicated that Poland’s SMEs attained characteristically lower values, compared to EU member countries.
Year
Volume
58
Pages
129-140
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski
 • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Benedyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. GW Foksal.
 • Goban-Klas, T. (2005). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: PWN.
 • Kasprzycki-Rosikoń, J., Piątkowski, J. (red.). (2013). Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek. Gliwice: Helion.
 • Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój – od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Oleksiejczuk, E., Oleksiejczuk, A. (2009). Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego. W: Przedsiębiorczość – Edukacja, Vol. 5: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (s. 57–68). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025, (2017). Ministerstwo Rozwoju. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2017 _ict_sector_by_2025_pl.pdf (2018.09.4).
 • Sobińska, M. (2014). Innowacyjne modele biznesu dla IT – wyzwania i perspektywy rozwoju. W: Informatyka ekonomiczna. Business Informatics, 1(31) (s. 126–132). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. (2017). Warszawa: GUS. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/7/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2017.pdf (2018.09.4).
 • Szpringer, W. (2012). Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne. Warszawa: Difin.
 • Tarnawa, A., Skowrońska, A. (red.). (2017). Sektor MSP w Polsce i UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (s. 8–12, 54–64).Warszawa: Pobrane z: http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/722 (2018.09.4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a460251-0899-41bc-ba42-d506b8692cf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.