PL EN


Journal
2011 | 37 | 2 | 145-163
Article title

Od lojalności wspolnotowej do zindywidualizowanej. O ewolucji lojalności wśród pokoleń pracowników w korporacjach krakowskich

Selected contents from this journal
Title variants
EN
From Community Loyalty to Individualized Loyalty. Evolution of Loyalty among Generations of Corporate Employees in Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Employee loyalty to the employer undergoes dynamic changes. This phenomenon takes various forms, in particular in complex organizational structures such as corporate culture. In contemporary discussions on the issue the loyalty does not only mean profit multiplication or observing the code of work ethics. The aim of the article is to identify the sources of reflections on loyalty which are derived from the conceptual model of employee loyalty. Later in this article the theoretical construct is compared with the empirical results. Questionnaire research shows how accurately the action strategies have been described by the expert model. The analysis of registered results indicates the significant diversity in the level and way of understanding loyalty among the representatives of two generations of co-operating employees. A look at the results of the qualitative and quantitive research strengthens the heuristic capacity of making a distinction between individualized loyalty (common among young employees - ’generation Y’) and community loyalty (characteristic for ’X generation’ employees).
Journal
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
145-163
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Arystoteles (2007), Etyka nikomachejska, księga IV, PWN, Warszawa.
 • Bentham J. (1781), Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński (rozdziały 1-4), http://www. adrianzandberg.pl/materialy/myslpolityczna/bentham.html
 • Biernacka M. (2009), Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Deal T. E., Kennedy A. A. (1988), Corporate cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Perseus Books, New York, s. 29-30.
 • Deleuze G. (1997), Różnica i postrzeganie, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Della Mirandola G. P. (1992), Mowa o godności człowieka, „Przegląd Tomistyczny”, t. V.
 • Eaton J. (1988), The Firm and Worker Loyalty, Working Paper No E.88-30, The Hoover Institution Stanford University, August.
 • Flis M. (2001), W poszukiwaniu kryterium kultury symbolicznej, Alma Mater, nr 29/2001.
 • Ford H. (2003), My life and work, Kessinger Publishing, Whitefish, MT.
 • Foucault M. (1995), Troska o siebie, [w:] idem, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
 • Foucault M. (2007), Słowa i rzeczy, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Warszawa.
 • Franklin B. (1961), Żywot własny, PIW, Warszawa.
 • Gellner E. (1992), Postmodernism, Reason and Religion, Routledge, London.
 • Hobbes T. (1954), Lewiatan, PWN, Warszawa.
 • Klinger K. (2010), Ideał dla polskiego pracodawcy – pracownik mierny, bierny, ale wierny, „Dziennik Gazeta Prawna”, 26 V.
 • Lewicka-Strzałecka A. (1999), Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa.
 • Reichheld F. F., Teal T. (2007), Efekt lojalności. Ukryta siłą rozwojowa Twojej firmy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Royce J. (1908), The philosophy of loyalty, The Macmillan Company, New York.
 • Skvoretz J. (1998), Theoretical Models: Sociology’s Missing Links, [w:] A. Sica, What Is Social Theory? The Philosophical Debates, Malden.
 • Scruton R. (2002), Co to znaczy konserwatyzm, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Smoczyński W. (2009), Szczęście w liczbach, „Polityka”, nr 50 (2735).
 • Taylor F. W. (2007), Principles of Scientific Management, Filiquarian Publi-shing, LLC., Minneapolis.
 • Zielińska M., Szaban D. (2010), Metodologiczne problemy w badaniach pokoleń, referat wygłoszony podczas XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, „Co dzieje się ze społeczeństwem”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a4baecd-7a0e-4295-b68b-7198a8ed1e5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.