PL EN


2016 | 53 | 17-33
Article title

Moralność ćwiczących sztuki i sporty walki na tle osób nietrenujących walki wręcz

Content
Title variants
EN
The morality of people practicing martial arts and combat sports in comparison with persons not training hand-to-hand fight
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. The purpose of the study was to analyze the level of acceptance of particular ethics scales of people practicing martial arts and combat sports. Material and methods. The research was conducted in Jastrzębie-Zdrój and Wodzisław Śląski among 134 res­pon­dents divided into two groups: practitioners (N = 66) and control group (N = 68). The diagnostic questionnaire method, the questionnaire technique, was used. The Ethics Ques­tionnaire developed by Wojciszke and Baryła (2000) served as the research tool. Results. It was proved that, regardless of gender and group membership, Productivity Ethics was the least accepted and the Autonomy Scale was the most accepted out of all the Ethics Ques­tionnaire variables. It was found that, regardless of their gender, people practicing martial arts and combat sports are characterized with a higher level of faith that is statistically significant as compared to the control group in relation to the Common Good Scale (p < 0.04) and the Dignity Scale (p < 0.03). It was discovered that in comparison to men, women significantly stronger accept all of the ethics codes. Conclusions. The study can contribute to the deve­lopment of pedagogy, psychology, sociology, ethics. What is more, it can help make the coaches and masters aware how important it is to pass moral values, propagate principles and philosophies, and nurture appropriate group relations among the practitioners, espe­cially young people.
Year
Volume
53
Pages
17-33
Physical description
Dates
published
2016-08-31
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
References
 • Adamczyk G. (2015), Przemiany moralności w polskim społeczeństwie między mitem a rzeczywistością. W kręgu socjologii Janusza Mariańskiego, Roczniki Nauk Społecznych, 7 (2), 161–180.
 • Cynarski W.J. (1997), Tradycja starego japońskiego aikijutsu i jego ewolucja do form współcześnie praktykowanych, Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, 36, 109–132.
 • Cynarski W.J. (1998), W kierunku filozofii budō, Przegląd Naukowy IWFiZ WSP w Rzeszowie, 3, 43–47.
 • Cynarski W.J. (2000a), Filozofia sztuk walki. Ontologia i aksjologia azjatyckich sztuk walki, Rocznik Naukowy „IDO – RUCH DLA KULTURY”, 1, 54–85.
 • Cynarski W.J. (2000b), Sztuki walki budō w kulturze Zachodu, Wyd. WSP, Rzeszów.
 • Cynarski W.J. (2000c), Oaza amatorskiego sportu i ostatni „rycerze-idealiści”, Przegląd Naukowy IWFiZ WSP w Rzeszowie, 4 (1–2), 7–12.
 • Cynarski W.J. (2006), Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące, UR, Rzeszów.
 • Cynarski W.J. (2014), Moral values, and the people of the noble way of martial arts, Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 14 (1), 1–10.
 • Czechowski J. (2013), Ewokowane przez sport wartości, Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 24–27.
 • Czechowski J. (2015), Wychowanie moralne w sporcie, Rozprawy Społeczne, 9 (3), 77–86.
 • Czerniawska M. (2014), Kulturowe kody etyczne i ich osobowościowe korelaty, Marketing i Rynek, 21 (2), 35–41.
 • Dąbrowski A., Dąbrowska A., Majcher P. (1996), Socjalizacyjne funkcje i edukacyjne wartości judo, Sport Wyczynowy, 9–10, 42–46.
 • Doliński D. (1995), Etyka produktywności. Czy duch kapitalizmu krąży nad Polską? Kolokwia Psychologiczne, 4, 9–21.
 • Dominiak A. (2000), Refleksje o teorii i empirii treningu sportowego w Polsce, Sport Wyczynowy, 5–6, 12.
 • Dominiak A. (2005), Kryzys olimpijskich sportów walki, Sport Wyczynowy, 7–8, 5–11.
 • Haan N. (1982), Can the research on morality be ‘scientific’? American Psychologist, 37, 1096–1104.
 • Jasiński T. (2008), Values and needs realized through sports and martial arts, Idō – Ruch dla Kultury/Movement for Culture, 8, 96–103.
 • Kalina R.M. (1991), Przeciwdziałanie agresji. Wykorzystanie sportu do zmniejszania agresywności, PTHP, Warszawa.
 • Kalina R.M., Jagiełło W. (2000), Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki, AWF, Warszawa.
 • Karolczak-Biernacka B. (1999), Wartości kreowane przez sport, Kultura Fizyczna, 1–2, 5–11.
 • Kłodecka-Różalska J., Kownacka I. (2006), Wymiary psychospołecznego dorastania dziewcząt i chłopców uprawiających sporty walki, Sport Wyczynowy, 11–12 (503–504), 23–34.
 • Kohlberg L. (1969), Stage and sequence: the cognitive-developmental approach to socialization, [w:] Goslin D.A. (red.), Handbook of socialization theory and research, Rand McNally, Chicago, 347–480.
 • Kostorz K. (2015), Motywacja w sztukach i sportach walki na przykładzie judo i Pszczyńskiej Sztuki Walki, Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 51, 107–117.
 • Kostorz K., Budzisz A., Gniezińska A. (2014), Analiza czynników motywacji wewnętrznej u zawodników judo i osób uprawiających Pszczyńską Sztukę Walki, Wychowanie Fizyczne i Sport, 58, (4), 113–120.
 • Kostorz K., Gniezińska A. (2016), Samoocena a zachowania agresywne u dzieci 10–12-letnich trenujących rekreacyjnie sztuki walki, Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 52, 50–59.
 • Mariański J. (2011), Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Edukacja Humanistyczna, 1 (24), 7–24.
 • Nucci L. (1981), Conceptions of personal issues: a domain distinct for moral or societal concepts. Child Development, 52, 114–121.
 • Nucci L., Turiel E. (1978), Social interactions and the development of social concepts in preschool children, Child Development, 49, 400–407.
 • Oleś P. (2002), Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne, Roczniki Psychologiczne, 5, 53–75.
 • Shweder R.A., Mahapatra M., Miller J. (1987), Culture and moral development, [w:] Kagan J., Lamb S. (red.), The emergence of morality in young children, University of Chicago Press, Chicago, 1–83.
 • Shweder R.A., Much N.C., Mahapatra M., Park L. (1994), The „big three” of morality autonomy, community, and divinity, and the „big three” explanations of suffering, as well, [w:] Brandt A., Rozin P. (red.), Morality and health Stanford, Stanford University Press, Stanford, 119–169.
 • Shweder R.A., Turiel E., Much N. (1981), The moral intuitions of the child, [w:] Flavell J., Ross L. (red.), Social cognitive development: frontiers and possible futures, Cambridge University Press, New York, 288–305.
 • Sterkowicz S., Madejski E. (1999), ABC Hapkido. Ilustrowane elementy kompletnego systemu samoobrony, Kasper, Kraków.
 • Stępnik A. (2009), Sztuki walki – cele, metody, sposoby podejścia, Idō – Ruch dla Kultury/Movement for Culture, 9, 231–239.
 • Szmyd J. (2010), Pogoda dla etyk sumienia–nie dla kodeksów nihilizmu moralnego, Idō – Ruch dla Kultury/Movement for Culture, 10 (1), 11–16.
 • Szmyd J. (2013), The flow of higher values in a globalised world. Notes based on the example of the homocreative arts, Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13 (3), 7–14.
 • Tarczyński A. (2015), Socjologia moralności – empiryczna nauka o zjawiskach i procesach moralnych zachodzących w zbiorowościach różnej skali, Roczniki Nauk Społecznych, 43 (2), 119–132.
 • Turiel E. (1983), The development of social knowledge: morality and convention, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Turiel E., Killen M., Helwig C.C. (1987), Morality: Its structure, function, and vagaries, [w:] Kagan J., Lamb S. (red.), The emergence of morality in young children, University of Chicago Press, Chicago, 155–223.
 • Urbaniak M. (2014), Rozpoznawanie stanów emocjonalnych jako biologiczne źródło zmysłu moralności, Rocznik Kognitywistyczny, 7, 59–76.
 • Wojciszke B. (1997), Produktywność i godność jako wartości etyczne współczesnego społeczeństwa polskiego – zarys koncepcji teoretycznej, [w:] Brzeziński J., Kwieciński Z. (red.), Polacy na progu... , Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Forum oświatowe, Edytor, Toruń, 1–2 (16–17), 91–108.
 • Wojciszke B., Baryła W. (2000), Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie ich pomiaru, Przegląd Psychologiczny, 43 (4), 395–421.
 • Zienowicz A., Parzelski D., Budnik-Przybylska D. (2015), Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości a postawy i systemy wartości jego uczniów, Journal of Education, Health and Sport, 5 (9), 149–169.
 • Żylicz O. (2002), Psychoterapia a ideologia, [w:] Jaworski R. (red.), Rozwój zintegrowany. Materiały wybrane Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock, 119–130.
 • Żylicz O. (2012), O trzech orientacjach moralnych, Studia Psychologiczne, 50 (2), 77–88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a572adf-5213-41a1-8f35-f712861d0ab0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.