Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14/2 | 79-86

Article title

Niedyskryminacja osób transseksualnych w świetle prawa europejskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Non-discrimination of transgender people in the light of european law

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą standardów ochrony praw osób transseksualnych przyjętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości UE, a także aktualną sytuację prawną tej grupy w Polsce wraz z uwzględnieniem regulacji odnoszących się do osób transseksualnych w niektórych państwach członkowskich UE (Niemcy, Wielka Brytania).
EN
#is article presents a comparative analysis of standards protecting the rights of transgender persons adopted by the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the EU,. #e article also presents the current legal situation of this group in Poland with regard to regulations relating to transgender people in some EU Member States (Germany, United Kingdom) .

Year

Volume

Pages

79-86

Physical description

Contributors

author
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

References

  • Barcz J. (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, t. IV, wyd. III, Warszawa 2012
  • Burek W., Klaus W., Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego” 2013.
  • Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2010, Rada Europy 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7a5b08b0-725e-4d25-bb7f-adb27f95d02f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.