PL EN


2015 | 11 | 11-23
Article title

„ŚWIAT IDEALNY” – SYSTEMOWA KONCEPCJA PRACY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE

Content
Title variants
EN
“IDEAL WORLD” – SYSTEM CONCEPT BEHIND THE WORK WITH THE CHILD WITH INTELLECTUALLY DISABILITIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwsza część tekstu stanowi wprowadzenie analizujące niepełnosprawność intelektualną w aspekcie teoretycznym. W drugiej części skupiono się na opisie Świata Idealnego – projektu wprowadzanego w życie przez kadrę Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Jego celem jest niwelacja dysproporcji życiowych między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi oraz holistyczne podejście do opieki nad osobą niepełnosprawną od narodzin aż do śmierci.
EN
The first part of text is concentrated on intellectual disability in the theoretical aspect. In the second part the author is concentrated on description of “Ideal World” project. This project is being carried out through the staff of Special School No. 4 in Sosnowiec. An equalization of practical disproportions between fully abled and disabled persons and a holistic approach are their purpose for the keeping of the disabled person from the birth for the rest of their life.
Year
Issue
11
Pages
11-23
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
References
  • Borowska-Beszta, B. (2012). Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków.
  • Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Pobrano z lokalizacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty--miedzynarodowe-/dokumenty-organizacji-narodow-zj/.
  • Dryżałowska, G. (2004). Niepełnosprawność. W: T. Pilch (red.). Nowa encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa.
  • Gajdzica, Z. (2010). Codzienność ucznia niepełnosprawnego – perspektywa badacza. W: M. Dudzikowa i M. Czerepaniak-Walczak (red.). Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty. T. 5. Gdańsk.
  • Kostrzewski, J. (1992). Diagnoza odchyleń od norm, diagnoza odchyleń od normy. W: W. Pomykało (red.). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa.
  • Sowa, J. i Wojciechowski, F. (2001). Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów.
  • Turowski, J. (1993) Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin.
  • Żółkowska, T. (2005). Socjopedagogiczny kontekst niepełnosprawności. W: T. Żółkowska (red.). Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania. Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a5be8f2-1efb-478e-94aa-ec3144f76459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.