PL EN


2009 | 5 | 7-15
Article title

Istota controllingu marketingowego w przedsiębiorstwie

Title variants
EN
The Essence of the Marketing Controlling in the Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ważną rolę w działalności przedsiębiorstwa może odgrywać controlling marketingowy, jako narzędzie koordynacji i kontroli zarządzania. W związku z tym omówiono cele i funkcje controllingu marketingowego oraz jego elementy, do których należą: cel, zakres, metody, aplikacyjność, uwarunkowania. Szczegółowo opisano także pomiar efektywności i skuteczności działań marketingowych.
EN
The essence of the marketing controlling in the enterprise The issue of the article is marketing controlling for the measurement of marketing efforts in the enterprise. Marketing controlling is an organization management system focused on achieving results and profit. It's implemented through planning, controlling and management. Measuring marketing efforts and their results is key element and a part of interest of a growing number of companies. Assessment and tools used to measure the effectiveness of marketing tools in a company is associated with systematic and orderly measurements of the marketing strategy. For the measurements we use many marketing indicators that are described and explained in the article. (original abstract)
Year
Issue
5
Pages
7-15
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
  • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik-Nowoczesność-Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
  • Caputa W., Controlling marketingowy, [w:] Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia, H. Zadora (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  • Marciniak S., Controlling, filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2000.
  • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
  • Lenskold J.D., Pomiar rentowności inwestycji marketingowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • Kozielski R., Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Szczepankowski P., Kontrola i controlling, [w:] Zarządzanie, A. Koźmiński, W. Piotrowski, (red.), PWN, Warszawa 1995.
  • Horst В., Dworzecki Z., Marketing w firmie. Controlling marketingowy, TNOiK, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a5cada0-c8cd-4f88-9628-c74a7ad4e5c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.