PL EN


2019 | 19 | 4 | 51-57
Article title

Sport injuries in Portuguese female and male karateka: a retrospective study

Content
Title variants
PL
Urazy sportowe występujące u portugalskich kobiet i mężczyzn trenujacych karate: badanie retrospektywne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. Karate is a combat sport in which, as in all sports, there are risk factors that lead to injuries to its practitioners. Problem and Aim. Little is known about injuries in Portuguese karateka. Thus, the purpose of this study was to investigate the type and incidence of injury in both female and male Portuguese karate practitioners. Material and Methods. The sample was composed of 490 karate practitioners from nine different karate styles, 105 females and 385 males. In this retrospective study a questionnaire of morbidity was applied, in which participants recorded their demographic data and injury episodes occurring in the last three sports seasons. Results. Of the full sample, 51.8% (n=254) reported one or more injuries. No statistical differences were found between the sexes. Most frequent injuries were fractures (16.1%) and trauma (15.6%) in both sexes and occurred in the lower limb (64.3% in females and 52.0% in males). The mechanism responsible for most of injuries in females were falls (12.5%), while in males it was punch actions (10.3%). Injuries were reported as moderate to severe, causing inactivity of practice of between 8 and 21 days and higher, respectively. Most injuries occurred in the preparatory period (63.6% females, males 53.2%), and mainly occurred in training (85.5% in females and 84.5% in males). Conclusions. Coaches should analyse the specificity of the gender training process to prevent the appearance of injuries, and increase the use of preventive processes, such as the use of protection or practice in place, and with safe equipment.
PL
Tło. Karate jest sportem walki, w którym, jak we wszystkich dyscyplinach sportowych, istnieją czynniki ryzyka, które prowadzą do urazów u ćwiczących. Problem i cel. Niewiele wiadomo o urazach występujących u portugalskich karateków. Stąd celem niniejszego badania było zbadanie rodzaju i częstości występowania urazów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn trenujących karate. Materiał i metody. Próba reprezentatywna składała się z 490 karateków, w tym 105 kobiet i 385 mężczyzn, trenujących dziewięć różnych stylów karate. W tym retrospektywnym badaniu zastosowano kwestionariusz dotyczący zachorowalności, w którym uczestnicy zapisywali dane demograficzne i dotyczące urazów, które miały miejsce w ostatnich trzech sezonach sportowych. Wyniki. Z pośród wszystkich uczestników badania 51,8% (n=254) zgłosiło jeden lub więcej urazów. Nie stwierdzono różnic statystycznych pomiędzy płciami. U obu płci najczęściej występowały złamania (16,1%) i urazy (15,6%) kończyn dolnych (64,3% u kobiet i 52,0% u mężczyzn). Mechanizmem odpowiedzialnym za większość urazów u kobiet były upadki (12,5%), natomiast u mężczyzn kontuzje były wynikiem uderzenia (10,3%). Urazy zgłaszano jako umiarkowane do ciężkich, powodując brak aktywności zawodowej o długości od 8 do 21 dni i więcej. Większość urazów miała miejsce w okresie przygotowawczym (63,6% kobiet, 53,2% mężczyzn), głównie w czasie treningu (85,5% u kobiet i 84,5% u mężczyzn). Wnioski. Trenerzy powinni przeanalizować specyfikę procesu treningu biorąc pod uwagę płeć zawodników, aby zapobiec pojawieniu się urazów i zwiększyć wykorzystanie procesów prewencyjnych, takich jak stosowanie ochrony lub trenowanie w odpowiednim miejscu i przy użyciu bezpiecznego sprzętu.
Keywords
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
51-57
Physical description
Contributors
  • Polytechnic Institute of Santarem (Portugalia)
  • Investigation Unite of Polytechnic Institute of Santarem (Portugalia)
  • Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalia)
author
  • Politechnika Rzeszowska
  • Hospital Center of Barreiro (Portugalia)
author
  • Polytechnic Institute of Santarem (Portugalia)
  • Polytechnic Institute of Viseu (Portugalia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a63a8b6-9e7e-4d97-b9d6-56de612769ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.