PL EN


2017 | 64 | 7: Teologia ekumeniczna | 127-135
Article title

The Ecumenical Dialogue according to Holy and Great Council of the Orthodox Church in Crete (2016)

Authors
Title variants
PL
Dialog ekumeniczny według Świętego i Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego, Kreta 2016. Kilka refleksji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to examine the question of the ecclesiastical recognition of the other Christian communities in the context of nowadays discussions within the Orthodox communities, after the Holy and Great Council in Crete (2016). We will look closely at the relation between the Church unity and the unity of faith, as understood by the Orthodox Churches, as well as at the meaning of the “the historical name of other non-Orthodox Christian Churches” with which the Orthodox Church is not in communion, stated by the document Relations of the Orthodox Church with the rest of the Christian world (ROCC). In the end, we will argue that ROCC if understood properly, could constitue the basis for the ecumenical dialogue on Orthodox.
PL
Artykuł ma na celu zbadanie kwestii kościelnego uznania innych wspólnot chrześcijańskich w kontekście dzisiejszej dyskusji prowadzonej w obrębie wspólnot prawosławnych po Świętym i Wielkim Soborze Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. Autor dąży do bliższego przyjrzenia się relacji między jednością Kościoła i jednością wiary, tak jak jest to rozumiane w Kościołach prawosławnych, jak i znaczeniu zawartego w dokumencie Relacje Kościoła Prawosławnego z resztą świata chrześcijańskiego „historycznego miana innych nieprawosławnych Kościołów chrześcijańskich”, z którymi Kościół prawosławny nie pozostaje w komunii. Konkludując, autor argumentuje, że właściwe rozumienie wspomnianego dokumentu powinno być bazą dialogu ekumenicznego według założeń prawosławnych.
Contributors
  • ydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka (Rumunia)
References
  • Apărăm Ortodoxia. Accessed 27.02.2017. http://aparam-ortodoxia.ro/2016/12/05/vietuitorii-si-credinciosii-schitului-sfanta-cuvioasa-parascheva-resping-erezia-cretana/
  • Cambridge Dictionary. Accessed 27.02.2017. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ ecumenical.
  • Evghenicul Sf. Marcou. Opere. Vol. I. Bucureşti: Paters, 2009.
  • Holy and Great Council Pentecost 2016. Official Documents of the Holy and Great Council of the Orthodox Church. Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church. Accessed 27.02.2017. https://www.holycouncil.org/.
  • Karmiris, Ioannis. Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας [Ta Dogmatiká kai Symboliká Mnemeía tēs Orthodoxou Katholikēs Ekklēsías]. Vol. II. Αθήναις [Athēnais]: [own effort], 1953.
  • Oxford Living Dictionary. Accessed 27.02.2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/ ecumenism.
  • Perşa, Răzvan. “Sfântul şi Marele Sinod—între dezbaterea fundamentală şi fundamentalistă.” Revista Renaşterea 2016, 9 (September): 8.
  • Sinodul Tâlhăresc. “Sinodul pan-ortodox” din Creta 16-27 iunie 2016. Accessed 27.02.2017. http://sinodultalharesc.tk/category/conferinte/.
  • Sonea, Cristian. “The ‘Open Sobornicity’—An Ecumenical Theme in the Theology of Fr. Dumitru Stăniloae.” Roczniki Teologiczne 63 (2016), 7: 133–147.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a63a8e4-b498-4638-99c8-f2b94c51d0ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.