PL EN


2012 | 1 | 6 | 20-30
Article title

Kara pieniężna jako instrument regulacji rynku telekomunikacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Financial penalty as instrument of regulation of telecommunications market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia regulacyjne aspekty kary pieniężnej znanej ustawie Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. Wskazano w nim takie elementy mające wpływ na pełnienie przez tę sankcję funkcji regulacyjnej, jak: status organu uprawnionego do jej nałożenia, ustawowe dyrektywy jej wymiaru, a także kategorie naruszeń, za które może być nałożona. Analiza tej instytucji prawa administracyjnego dokonana została z uwzględnieniem treści przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również w świetle poglądów judykatury i doktryny oraz wybranych decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
EN
The article presents regulatory aspects of fi nancial penalty established in Telecommunications Law of 2004. Discussed are the elements infl uencing the regulatory functions of the fi nancial penalty such as: the status of the regulatory body authorized to impose fi nancial penalties, statutory rules of the size of the penalty, and the categories of infringements punished by financial penalties. The analysis of this institution of administrative law bases on the provisions of the generally binding law, as well as on the views of the jurisprudence and doctrine and selected decisions of the President of UKE.
Year
Volume
1
Issue
6
Pages
20-30
Physical description
Dates
published
2012-12-07
Contributors
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie
References
  • Czyżak M., Kilka uwag o administracyjnej karze pieniężnej na gruncie ustawy Prawo telekomunikacyjne z 2004 r., Studia Prawnicze KUL nr 2/2008
  • Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005
  • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005
  • Rogalski M., Przestępstwa telekomunikacyjne, Zakamycze 2006
  • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako nowy rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Studia Prawnicze nr 3/2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a6a8349-4e74-4171-9df9-734f86eb0224
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.