PL EN


2018 | 3(30) | 137-159
Article title

Nadskawie. A literary anthology that is a literary bouquet of flowers from the region of Wadowice

Content
Title variants
PL
Nadskawie. Antologia literacka, czyli literacka wiązanka kwiatów z regionu Wadowic
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nadskawie. A literary anthology, published in Bielsko-Biała in 1983, presents a selection of literary works of authors associated with the region of Wadowice. The anthology has been divided into three chapters. The first part introduces the literary achievements of the Czartak group, with the works of Emil Zegadłowicz in the lead. The second section presents four poems by Karol Wojtyła. The book concludes with the works of five authors from the Nadskawie literary group, which was founded in the summer of 1981, and ceased to exist in 1988. The aim of the article is to present the criteria by which poems have been selected and compiled into the anthology, and to present it as a testimony of a considerable literary output of Wadowice.
PL
Nadskawie. Antologia literacka, opublikowana w Bielsku-Białej w roku 1983, prezentuje wybór utworów literackich autorów związanych z regionem Wadowic. Antologia podzielona jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono literackie osiągnięcia grupy „Czartak”, zwłaszcza utwory Emila Zegadłowicza. W części drugiej znajdują się cztery wiersze Karola Wojtyły. Książkę wieńczą utwory pięciu autorów reprezentujących grupę literacką „Nadskawie”, istniejącą w latach 1981–1988. Celem artykułu jest przedstawienie kryteriów wyboru wierszy, które stały się częścią antologii, oraz przedstawienie samej antologii jako świadectwa spuścizny literackiej Wadowic.
Year
Issue
Pages
137-159
Physical description
Contributors
 • Department of Readership and Information Culture Institute of Library and Information Science University of Silesia in Katowice, lucyna.sadzikowska@us.edu.pl
References
 • Bujak, A., Bujak, M. (2011). Tutaj wszystko się zaczęło… Kraków: Biały Kruk.
 • Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala. T. 3. Universitas. Kraków 2016.
 • Czubała, H., Kłosiński, K., Latawiec, K., Próchnicki, W. (red.). (2015).
 • Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Emil Zegadłowicz. Wybór poezji. (1987). Wybór, wstęp i nota edytorska I. Maciejowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Głębicka, E. (2000). Grupy literackie w Polsce 1945–1989. Leksykon. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Głowiński, M. (1988). Regionalizm. W: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław: Ossolineum, s. 426.
 • Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. (2000). Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Jałowiecki, B. (2000). Regionalizm. W: Encyklopedia socjologii. Red. H. Domański, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofierska, J. Szacki, M. Ziółkowski. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 282–283.
 • Kolbuszewski, J. (1992). „Szczęście wiosłem wyliczane”. Motyw rzeki w myśleniu symbolicznym i literaturze. W: J. Kułtuniak (red.), Rzeki: kultura – cywilizacja – historia. (t. 1, s. 39–63). Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Kolbuszewski, S. (2016). Regionalizm jako zjawisko literackie [1933]. W: Z. Chojnowski, M. Mikołajczak (red.), Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł. (s. 187–190). Kraków: Universitas.
 • Krzyżanowski, J. (1979). Dzieje literatury polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kuźma, E. (1993). Regionalizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 925–930.
 • Mikołajczak, M. (2016). Wstęp: Regionalizm w polskiej refleksji o literaturze (zarys problematyki i historia idei). W: Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł. Red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak. Kraków: Universitas.
 • Nadskawie. Antologia literacka. (1983). Wybór, wstęp, oprac. J. Kajtoch. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK.
 • Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł. Red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak. Wstęp M. Mikołajczak. Universitas. Kraków 2016.
 • Rybicka, E. (2015). Relacje centro-peryferyjne a polityka konstruowania tożsamości regionalnej. W: Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala. Kraków: Universitas, s. 13–29.
 • Studnicki, G. (1991). Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. Wadowice: Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej.
 • Studnicki, G. (1999). Z dziejów kultu wadowickiej Madonny. Pamiątka koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 16 czerwca 1999 roku. Wadowice: Grafikon.
 • Szymanowski, K. (1986). Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Sztumski, J. (2010). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” Sp. z.o.o.
 • Rzeki. Antologia poetycka. (1998). Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 • Wądolny-Tatar, K. (2015). Wadowice i Emil Zegadłowicz w twórczości Janiny Barbary Górkiewiczowej (s. 159–174). W: H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki (red.), Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a6b0702-3362-48d2-a749-0bc82c063fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.