PL EN


2014 | 9 | 62-79
Article title

Świadomość polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie świadomości polskiego dziedzictwa kulturowego, wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy. W każdej grupie znajdują się wytwory kulturowe, takie jak wartości, znaczace przedmioty, miejsca, mity, legendy i znaczące wydarzenia, a także postacie, które są elementami wspólnej pamięci zbiorowej i historii. Tworzą one dziedzictwo kulturowe, które określa specyfikę każdego narodu. Autor zakłada, że w przypadku migrantów świadomość obcego dziedzictwa kulturowego wpływa na lepsze zrozumienie odmiennych kodów kulturowych i ułatwai integrację z nowym społeczeństwem. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych (63 indywidualne wywiady pogłębione).
Year
Issue
9
Pages
62-79
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Dyczewski L., (1993) Kultura polska w procesie przemian. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Dyczewski L., (1993) Polacy w Bawarii: tożsamość etniczno-kulturowa i wchodzenie w społeczeństwo niemieckie. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 • Dyczewski L., (2001) Miejsce i funkcje wartości w kulturze, w: L. Dyczewski, (red.), Kultura w kręgu wartości, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Dyczewski L., (2012) Kultura w calościowym planie rozwoju, PAX, Warszawa.
 • Kołakowski L., (1995) O tożsammości zbiorowej, w: K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, ZNAK, Kraków-Warszawa.
 • Leszczyński A., (2007) Tylko elita pamięta? Rozmowa z Prof. Barbarą Szacką. "Gazeta Wyborcza" 15-16.09: 4-5.
 • Manajew O., Drakochrust J., (2013) Właściwości współczesnej tożsamości białoruskiej, w: R. Radzik (red.) Tożsamości zbiorowe Białorusinów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Mariański J., (1990) W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno- pastoralne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 • Oberg K., (2006) Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments. "Curare" 29: 142-146.
 • Ossowski S., (1967) Z zagadnień psychologii społecznej, Dzieła T. 3, PWN, Warszawa.
 • Radzik R., (2004) Kim są Białorusini? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Rheinberg F., (2006) Psychologia motywacji, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Szacka B., (2006) Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wallis A., (1990) Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Wolicka E., (1999) Zamiast wprowadzenia, w: M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka (red.), Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Notes
PL
Artykuł 5. z numeru 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a70628e-c778-4d57-95ee-5f73d26f5dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.