PL EN


Journal
2014 | 40 | 2 | 235-246
Article title

Problematyka zdrowia, promocji zdrowia i higieny w świetle sportowej prasy kobiecej w Polsce w okresie międzywojennym

Content
Title variants
EN
The issue of health, health and hygiene promotion in the light of women’s sport press in the interwar years
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie problematyki zdrowia, promocji zdrowia i higieny w świetle sportowej prasy kobiecej w Polsce w okresie międzywojennym. W latach 1927 – 1936 ukazywało się czasopismo „Start” poświęcone aspektom wychowania fizycznego, sportu i higieny kobiet. Na łamach „Startu” propagowano aktywność fizyczną jako czynnik zdrowia. Wskazywano na racjonalne dawkowanie oraz wpływ aktywności fizycznej na organizm. Publikowano materiały z zakresu medycyny sportu, głównie potrzebę badań lekarskich w sporcie. Część doniesień poruszała sprawy ratownictwa, zdrowego stylu życia oraz pielęgnacji ciała. Redakcja „Startu” promowała wydawnictwa z zakresu zdrowia, higieny i dietetyki. Dostrzegała problem kompensacji wysiłku fizycznego w pracy zawodowej kobiet.
EN
The aim of the article is to present the issue of health, health and hygiene promotion in the light of women’s sport press in the interwar years. In the years 1927-1936, a magazine ’Start’ was published and it was dedicated to the aspects of physical education, sport and hygiene in relation to women. It promoted physical activity as a health factor which should be dosed reasonably and emphasised the influence of physical activity on a human organism. Articles published in the magazine covered the problems related to medicine of sport, mainly to the need of medical examinations in sport. Some articles were on emergency issues, healthy lifestyle and body care. The editors of ’Start’ promoted publications in the field of health, hygiene and dietetics. They saw the problem of intensity of physical activity in women’s professional work.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
235-246
Physical description
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Demel M. (2000), Z dziejów promocji zdrowia w Polsce, t. I-II, Kraków.
 • Drozdek-Małolepsza T., Małolepszy E. (2012), Przyczynek do dziejów aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w okresie międzywojennym, [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D. Umiastowska, nr 16, Szczecin, s. 9-18.
 • Drozdek-Małolepsza T. (2007), Rada Naukowa Wychowania Fizycznego wobec wychowania fizycznego i sportu kobiet (1927-1939). Zarys problematyki, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”, z. 7, s. 35-42.
 • Drozdek-Małolepsza T. (2011), Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919-1939. Zarys problematyki, [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., t. 1, red. T. Drozdek-Małolepsza, Częstochowa, s. 149-163.
 • Drozdek-Małolepsza T. (2004), Wychowanie fizyczne i sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Start” (1927-1936), [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 6, red. L. Nowak, Gorzów Wlkp., s. 139-147.
 • Dudek D. (2004), Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935), Kraków.
 • Gaj J., Woltmann B., (RED.) (1997), Zarys historii sportu w Polsce 1867-1997, Gorzów Wlkp.
 • Kałamacka E. (2003), Zdrowotno-higieniczne aspekty wychowania fizycznego w poglądach i działalności polskich lekarzy do 1914 r., Kraków.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T. (2008), Kultura fizyczna dziewcząt i kobiet na wsi w Polsce w latach 1919-1939. Zarys problematyki, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miasteczkach, red. J. Chełmecki, Warszawa, s. 48-57.
 • Rotkiewicz M. (2003), Dr Eugenia Lewicka i Jej rola w powołaniu CIWF, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 2, s. 7-11.
 • Rotkiewicz M. (1995), Rozwój społecznych organizacji sportu kobiet w Polsce, [w:] Sport w życiu kobiet, red. Z. Żukowska, Warszawa, s. 69-79.
 • Rotkiewicz M. (1979), Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego, „Sport Wyczynowy”, nr 3-4, s. 4-21.
 • Socha T. (2002), Sport kobiet. Historia. Teoria. Praktyka, Warszawa. „Start” 1927-1936.
 • Woltmann B., Gaj J. (1997), Sport w Polsce 1919-1939, Gorzów Wlkp.
 • Wryk R. (1990), Akademicki Związek Sportowy 1908-1939, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a74cd93-ac35-4338-9eef-102cacb002cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.