PL EN


2013 | 1(34) | 131-150
Article title

Assessment and Management of Psychosocial Problems of Working Secondary School Students in Lagos, Nigeria

Title variants
PL
Diagnoza i rozwiązywanie psychospołecznych problemów pracujących uczniów szkół średnich w nigeryjskim Lagos
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main purpose of this study was to evaluate the relative effectiveness of Rational Emotive Behaviour Therapy and Life Skills Education on the management of psychosocial problems of working secondary school students. The sample con­sisted of 180 junior secondary school two students. The students who served as participants were those who combine schooling with working and showed sign of psychosocial problems, especially poor self-esteem. The age range of the participants was between 11 and 15 years. The result of testing hypothesis one revealed that participants in the Life Skills Education made the most significant gain in self-esteem, followed by the participants in the Rational Emotive Behaviour Therapy. Both treatment groups were superior to the participants in the control group. It therefore becomes imperative that Rational Emotive Therapy and Life Skills Education be adopted in assisting children who are exposed to the streets life vices and other hazards of child labour cope with anxiety, depression, hostility, and defeating behaviours.
PL
Głównym celem niniejszego studium była ocena skuteczności behawioralnej terapii racjonalno-emotywnej, jak też kształtowania umiejętności życiowych w zakresie rozwiązywania psychospołecznych problemów pracujących uczniów szkół średnich. Próba składała się ze 180 uczniów szkół średnich, którzy łączą edukację szkolną z pracą i ujawnili symptomy problemów psychospołecznych, zwłaszcza niskie poczucie własnej wartości. Wiek uczestników badań oscylował w granicach między 11. a 15. rokiem życia. Z weryfikacji pierwszej hipotezy wynika, że badani poddani kształtowaniu umiejętności życiowych uzyskali najbardziej znaczący wzrost w zakresie samooceny, a tuż za nimi uplasowali się uczestnicy behawioralnej terapii racjonalno-emotywnej. Obie poddane terapii grupy osiągnęły lepsze wyniki niż członkowie grupy kontrolnej. Wypływa z tego kluczowy wniosek, że należy zastosować behawioralną terapię racjonalno-emotywną oraz kształtowanie umiejętności życiowych w celu pomocy dzieciom narażonym na złe strony życia na ulicy oraz na inne niebezpieczeństwa wiążące się z podejmowaną pracą, by radziły sobie one z niepokojem, przygnębieniem, wrogością i porażkami.
Contributors
  • Katedra Podstaw Wychowania (Department of Educational Foundations) Uniwersytetu Lagos (University of Lagos) w Nigerii
  • Katedra Podstaw Wychowania (Department of Educational Foundations) Uniwersytetu Lagos (University of Lagos) w Nigerii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a76535a-7d4d-4b1a-b7a0-fe6e4bf3d135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.