PL EN


2015 | 14 | 2 | 219–232
Article title

Promocja sportu i zdrowego stylu życia w działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu na przykładzie kampanii „Miesiąc dla Zdrowia” 1996–2014

Content
Title variants
EN
The promotion of sport and healthy lifestyle in the activities of the Society for the Propagation of Physical Culture in Torun. On the example of the campaign “Month for Health” 1996-2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zostało powołane do życia 3 maja 1957 roku. Celem organizacji było upowszechnianie kultury fizycznej i dostępu do niej. Towarzystwo oferuje wszystkim zainteresowanym różne formy zajęć sportowych i rekreacyjnych dostosowanych do ich wieku, stanu zdrowia i zainteresowań. Od początku działalności instytucja budzi, rozwija i zaspokaja potrzeby związane z aktywnością sportową, rekreacją i czynnym wypoczynkiem, zachęca do dbania o zdrowie i sprawność psychofizyczną oraz integruje środowiska lokalne. W opracowaniu przybliżono działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Polsce z uwzględnieniem związku toruńskiego, który został założony w 1958 roku. Szczególną uwagę położono na działalność organizacji związaną z promocją sportu i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców grodu Kopernika. Miejska kampania na rzecz aktywności ruchowej i zapobiegania chorobom „Miesiąc dla Zdrowia” po raz pierwszy odbyła się w 1996 roku, budząc duży entuzjazm wśród torunian. Od tego czasu zainteresowanie nią nie słabnie. Dwa razy w roku, w maju oraz na przełomie października i listopada, liczne podmioty włączają się w akcję poprzez darmowe udostępnianie obiektów infrastruktury fizycznej (basenów, sal gimnastycznych, klubów fitness itp.). Dodatkowo w przedsięwzięcie angażują się lekarze, dietetycy i instruktorzy sportu, którzy swoją wiedzą wzbogacają program kampanii, pozwalając mieszkańcom Torunia na kompleksowe zadbanie o zdrowie i dobre samopoczucie. Toruński sukces kampanii przełożył się na włączenie przez Zarząd Główny TKKF „Miesiąca dla Zdrowia” do ogólnopolskiego programu działań stowarzyszenia.
EN
The theme of this article is history of idea “Month for Health”. This project was launched in Toruń in 1996 y. The article presents also the history of Society for the Propagation of Physical Culture (TKKF) in Poland and in Toruń. In the paper were characterized activities of organizations related to the promotion of sport and a healthy lifestyle. Campaign for physical activity and prevention of disease "Month for Health" is of great interest among the inhabitants of Toruń. Its goal is to educate as many people as that active life is good for the physical and mental health.
Contributors
  • Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
References
  • Arkuszewski J., Krzemieniowa M., Matysiak S., Informator turystyczny miasta Torunia, Wydawnictwo Miejskiej Obsługi Turystycznej, Toruń 1960–1975.
  • Wolańska T., Rozwój programowej działalności w latach 1957–1987, [w:] Mikołajczak Z., Trzydziestolecie TKKF 1957–1987, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989, s. 31–50.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a787487-08ee-4f64-a57e-429561ab9fed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.