PL EN


2017 | 468 | 79-87
Article title

Zastosowanie modelu potencjału w analizie przestrzennego zróżnicowania samodzielności finansowej gmin w województwie wielkopolskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena przestrzennego zróżnicowania samodzielności finansowej gmin w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem ich wzajemnego oddziaływania. Na podstawie modelu potencjału wyodrębniono regiony rdzeniowe oraz peryferyjne. W badaniach zastosowano iloraz potencjału dochodów własnych gmin przez potencjał ludności jako miarę możliwości rozwojowych jednostek samorządu gminnego. Na samodzielność finansową gmin wpływ mogą mieć nie tylko ich wewnętrzne uwarunkowania, ale również oddziaływanie jednostek sąsiednich. Zastosowany w badaniach model ilorazu potencjałów pozwolił wyodrębnić w 2005 roku gminy położone wokół Poznania (w pierwszym i drugim pierścieniu), które razem z Poznaniem tworzyły układ oddziaływania (rdzeń). Ponadto wyodrębniono obszary dużo mniejszych oddziaływań wokół miast na prawach powiatu. W 2014 roku zaobserwowano zwiększenie zasięgu oddziaływania obszaru rdzeniowego wokół Poznania i zmniejszenie efektu oddziaływania pozostałych miast na prawach powiatu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a7f8732-6490-49f5-a3fa-6333b8f82bbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.