PL EN


Journal
2017 | 5(2017) | 84–98
Article title

The effects of the Playing with pictograms package

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents an analysis of data gathered to assess the package “Playing with pictograms”. The package is intended as support for the development of symbolic language skills by influencing the way teachers teach mathematics during the first years of primary school. The research was conducted using a cluster-randomised repeated measures experimental design with a control group. The main research problem investigated change in the level of relevant student skills, specifically associated with the package. IRT modeling and multilevel regression were employed in the analysis. Results demonstrated significant improvement in the use of symbolic language derived from the package.
Journal
Year
Issue
Pages
84–98
Physical description
Contributors
 • Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw
 • Educational Research Institute
References
 • Binkowska-Wójcik, W., Boroń, I., Brzyska, S., Cikorska, M., Fiertek R. et al. (2014). Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Dąbrowski, M. (2013). (Za)trudne, bo trzeba myśleć. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Dąbrowski, M. (ed.). (2009). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Raport z badań ilościowych 2008. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Dąbrowski, M. and Żytko M. (eds.). (2013). Raport z testowania innowacyjnej pomocy dydaktycznej: pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy. Warszawa: Wydawnictwo Bohdan Orłowski.
 • Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G. and Buchner, A. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191.
 • Gopnik, A., Meltzoff, A. N. and Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.
 • Hattie, J. (2009), Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge: London–New York.
 • Hattie, J. (2011). Visible learning for teachers: maximizing impact on learning. Routledge: London–New York.
 • Imai, K., King, G. and Nall, C. (2009). The essential role of pair matching in cluster-randomized experiments, with application to the Mexican universal health insurance evaluation. Statistical Science, 24(1), 29–53.
 • Instytut Analiz Europejskich (n.d.). Raport z ewa-
 • luacji innowacyjnej pomocy dydaktycznej: pa-
 • kiet edukacyjny Gramy w piktogramy i efektów jego stosowania na etapie testowania. Retrieved from http://projekt-piktografia.pl/wp-content/uploads/2013/12/zal.-21-Raport-z-ewaluacji.pdf
 • Karpiński, M., Grudniewska, M and Zambrowska, M. (2013). Nauczanie matematyki w gimnazjum. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kolen, M. J. and Brennan R. L. (2004). Test equating, scaling, and linking: methods and practice (2nd ed.). New York: Springer.
 • Kołodziejczyk, J., Salamon-Bobińska, K., Karaszewski, N. and Bobula, S. (2014). Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy). In G. Mazurkiewicz (ed.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie (pp. 163–177). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kondratek, B. (2009). Konstrukcja skal mierzących umiejętności językowe i matematyczne uczniów oraz poglądy edukacyjne nauczycieli. In M. Dąbrowski (ed.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Część III: trzecioklasista i jego nauczyciel (pp. 186––215). Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna.
 • Kondratek, B. (2011). Poglądy edukacyjne nauczycieli klas 1–3. In M. Dąbrowski (ed.), Trzecioklasiści 2010. Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Raport z badań ilościowych (pp. 230–241.) Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna.
 • Lipsey, M. W. and Hurley S. M. (2009). Design sensitivity: statistical power for applied experimental research. In L. Bickman and D. J. Rog (eds.), The SAGE handbook of applied social research methods (2nd ed., pp. 44–76). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Little, R. J. A. and Rubin, D. B. (2002). Statistical analysis with missing data (2nd ed.). New York: Wiley.
 • Murray, D. M., Varnell, S. P. and Blitstein, J. L. (2004). Design and analysis of group-randomized trials: a review of recent methodological developments. American Journal of Public Health, 94(3), 423–432.
 • Pokropek, A. and Kondratek, B. (2012). Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania. Edukacja, 120(4), 52–71.
 • Pregler, A. and Wiatrak, E. (eds.). (2011). Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport OBUT 2011. Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna.
 • Rabe-Hesketh, S. and Skrondal, A. (2008). Multilevel and longitudinal modelling using Stata. College Station: Stata Press.
 • Sfard, A. (2008). Thinking as communicating: human development, the growth of discourses, and mathematizing. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Slavin, R. E. (2012). Uczenie się oparte na współpracy. Dlaczego praca w grupach jest skuteczna. In F. Benavides, H. Dumont and D. Istance (eds.). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce (pp. 248–276). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szaleniec, H., Grudniewska, M., Kondratek, B., Kulon, F. and Pokropek, A. (2012). Wyniki egza-minu gimnazjalnego 2002–2010 na wspólnej skali. Edukacja, 119(3), 9–30.
 • Wu, M. (2005). The role of plausible values in large-scale surveys. Studies in Educational Evaluation 31(2–3), 114–128.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/5-6-dabrowski-kondratek-playing-with-pictograms.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a81a713-c096-40d4-830d-3a50fb4fa0c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.