PL EN


2018 | 1 | 167-278
Article title

Emotions in the context of the end of human life

Content
Title variants
PL
Emocje związane z końcem ludzkiego życia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W konsekwencji przemian kulturowych i postępu technologicznego w medycynie we współczesnych społeczeństwach nastąpiła zmiana postrzegania śmierci. Staje się ona coraz częściej tematem tabu. Jednocześnie cały czas pojawiają się trudności komunikacyjne w relacjach na płaszczyźnie umierający pacjent – otoczenie – personel medyczny. Rozwiązanie wspomnianych trudności jest możliwe dzięki umiejętnościom przekazania przez lekarzy diagnozy bolesnej dla pacjenta i jego rodziny oraz jej przyjęcia przez zainteresowanych. Niezbędne we wzajemnej komunikacji wszystkich uczestników procesu leczenia (także pracowników medycznych, chorego i jego rodziny) jest świadomość naturalnych reakcji psychosocjologicznych związanych z przyswajaniem traumatycznych wydarzeń, takich jak śmierć, oraz nieunikanie prawdy o śmiertelnej chorobie.
As a consequence of cultural changes and technological progress in medicine, in nowadays societies there has been a shift in perception of death. Death becomes more often a taboo. At the same time, there are still difficulties in communication in relationship: dying patient- his environment- medical personnel. The solution of the difficulties mentioned above is possible thanks to certain skills: communication of a painful diagnosis by the doctors to the patient and his family as well as its acceptance by all the involved. It is crucial for all the participants of healing process (medical personnel, as well as the sick person and his family) to have awareness of natural psycho- and sociological reactions to traumatic events such as death. It is also necessary not to avoid the truth about the deadly sickness
Keywords
Year
Issue
1
Pages
167-278
Physical description
Contributors
author
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny
References
 • Brehant J., Thanatos. Chory i lekarz w obliczu śmierci, tłum. U. Sudolska, Warszawa 1993.
 • Bujnowska-Fedek M.M., Wróblewska I., Przekazywanie pacjentowi i jego rodzinie złych i trudnych informacji dotyczących stanu zdrowia, w: Porozumiewanie się lekarza
 • z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia, red. A. Steciwko, J. Barański, Wrocław 2012.
 • Jankowska A.K., Postępowanie z dzieckiem i jego opiekunami. Porozumiewanie się z nastolatkiem, w: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia, red. A. Steciwko, J. Barański, Wrocław 2012.
 • Komorska M., Postawy wobec śmierci – wybrane zagadnienia, w: Szkice z socjologii medycyny, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski, Lublin 1998.
 • Kubler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa 1979.
 • Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa 1997.
 • Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
 • Taranowicz I., Kawczyńska-Butrym Z., Śmierć jako zjawisko społeczne, w: Elementy socjologii dla pielęgniarek, red. I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym, Lublin 2000.
 • Wrona-Polańska H., Psychologiczne aspekty informowania pacjentów o chorobie, w: Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, red. D. Kubacka-Jasiecka, T.M. Ostrowski, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a84aba5-a756-4660-80ee-8c2749ce78ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.