PL EN


2019 | 2 | 143-158
Article title

KASHUBIANS AND THE CHURCH IN THREE WISCONSIN SETTLEMENTS: JONES ISLAND MILWAUKEE, STEVENS POINT, AND PINE CREEK/DODGE WISCONSIN

Authors
Content
Title variants
PL
KASZUBI I KOŚCIÓŁ W TRZECH OSIEDLACH WISCONSIN: JONES ISLAND MILWAUKEE, STEVENS POINT I PINE CREEK / DODGE WISCONSIN
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper will discuss the historic connections between three Kashubs settlements and Catholic churches in Milwaukee, Stevens Point, and Pine Creek/Dodge Wisconsin. These churches from the 1800’s served as important links to these communities. The Kashubian immigrants were loyal and important contributors to founding, growth and development of these fervent communities in abundant ways. This article will address these links and activities that existed in the 1800’s following the arrival of Polish/Kashubs immigrants. Polish immigrants have celebrated many loyalties to various institutions, but the connection they established to Catholic churches stands out as particularly vigorous. Much has been written about their relationship to religion, but less attention has been focused on that of Kashubian Poles. Kashubian Poles exerted back breaking efforts to build stunning churches and religious communities as vital components of their “native realm” or ethnic self-definition process. (Milosz, 1968). This paper will highlight the significant contributions to churches in three Kashubian settlements including Jones Island, Milwaukee, Stevens Point, and Pine Creek, Dodge Wisconsin. This paper will address three questions: Who are the Kashubs? Where did they come from and why? What are the major Kashubian settlements in Wisconsin and their connections to Catholic Churches? How were these settlements alike and how were they different?
PL
W tym artykule zostaną omówione historyczne powiązania między trzema kaszubskimi osadami a kościołami katolickimi w Milwaukee, Stevens Point i Pine Creek/Dodge Wisconsin. Te kościoły z 1800 roku służyły jako ważne łączniki do tych społeczności. Kaszubscy imigranci byli lojalnymi i ważnymi uczestnikami tworzenia, wzrostu i rozwoju tych żarliwych społeczności na wiele sposobów. W tym artykule zostaną omówione te powiązania i aktywności które istniały w 1800 roku po przybyciu Polskich / Kaszubskich imigrantów. Polscy imigranci obchodzili oddanie wielu różnym instytucją, ale związek jaki ustanowili z kościołami Katolickimi wyróżniał się szczególnym wigorem. Wiele napisano o ich związku z religią, ale mniej uwagi poświęcono Polakom kaszubskim. Kaszubscy Polacy podjęli ciężkie wysiłki, aby zbudować wspaniałe kościoły i religijne wspólnoty jako istotne elementy ich „ojczystego królestwa” lub etnicznego procesu samookreślenia. (Miłosz, 1968). Ten artykuł podkreśli znaczący wkład w kościoły w trzech osadach kaszubskich, w tym w Jones Island, Milwaukee, Stevens Point i Pine Creek, Dodge Wisconsin. Ten artykuł postawi trzy pytania: Kim są Kaszubi? Skąd oni pochodzą i dlaczego? Jakie są główne osady kaszubskie w Wisconsin i ich powiązania z Kościołami katolickimi? Jak wyglądały te osady i jak się różniły?
Keywords
Contributors
 • University of Wisconsin-Parkside
References
 • [1] Blank, J. C. (2016). Creating Kashubia: Hisory, Memory and Identity in America's Forst Polish Community. Montreal: McGill Queens University Press.
 • [2] Borzyszkowski, J. (2011). A History of the Kashubs Until the End of Communism. In C. O.-P. (Eds.), The Kasubs: Past and Present (pp. 5-74). London: Peter lang Publishers.
 • [3] Curtiss-Wedge, F. (1917). History of Trempealeau County. Chicago: H.C. Cooper, Inc. and Company.
 • [4] F.R. Lorentz, A. F. (1935). The Cassubian Civilization. London, england: Faber Publishers.
 • [5] First Polish Settled in Point in 1860. (1958, June 28). Stevens Point Daily Journal. (n.d.). First Settlement in Winona: 1859. http://bambenek.org/winona.
 • [6] Galewski, R. (Vol. XV, Fall). Minnesota has Two Basilicas. Friends of the Kashubian People, p. 4.
 • [7] Gate of Heaven, St Stanislaus Parish of 100 years, 1866-2016. (2016). Milwaukee, Wisconsin: Self-Published.
 • [8] Goc, M. J. (1992). Native Realm: The Polish American Community of Portage County 1857-1992. Stevens Point, Wisconsin: Worzalla Publishing Company.
 • [9] Gurda, J. (2007). Cream City Chronicles: Stories of Milwaukee's Past. Madison, Wisconsin: Wisconsin Historical Society Press.
 • [10] Gurnack A. M., A. K.-S. (2019). The Saga of the Jones Island Kaszube Fishermen Returns to Poland in 2017. Polish American Studies, 84-90.
 • [11] Kruszka, W. (2001). History of the Poles to the US Until 1908 Part IV. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
 • [12] Mikos, S. (2012). Poles in Wisconsin. Madison, Wisconsin: Wisconsin State Historical Society Press.
 • [13] Milosz, C. (1968). Ntive Realm: A Search for Self-Defintion. Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc.
 • [14] Napierkowski, T. J. (1985). Anne Pellowski: A Voice for Polonia. Polish American Studies.
 • [15] Ochrymowycz, L. M. (1981). Derkowski and Pacholski. In G. D. (ed), Winona, Minnesota: The Polish Heritage (pp. 51-62).
 • [16] Olson, D. (2015, July 27). Priest Breathes Life into Winona's Polish History. Minnesota Public Radio News.
 • [17] Pellowski, A. ()ctober 2018). Personal Interview. Winona Minnesota.
 • [18] Perkowski, J. (January-June 1966). The Kashubs: Origins and Immigration to the United States. Polish American Studies, 23:1.
 • [19] Rekowski, F. A. (1996). Saga of the Kashu People of Poland, Canada, USA. Saskatoon: Self Published.
 • [20] Rosholt, M. (1959). Our Country Our Story:Portage County Wisconsin. Stevens Point, Wisconsin: Portage County Board of Supervisors.
 • [21] Sanford, A. H. (1907). Polish People of Portage County. Madison, Wisconsin: Wisconsin State Historical Society.
 • [22] Sopa, A. M. (May 1996). The Kaszuby Region: Home of the Polish Pioneers of Portage County. Journal of the Polish Genealogical Society of America.
 • [23] The Kashubian Polish Community of Southeastern Wisconsin. (2001). Charlston, South Carolina: Arcadia Publishing Company.
 • [24] Waligorski, F. A. (1946). St. Stanislaus Parish. In T. Borun, We the Milwaukee Poles 1846-1946. Milwaukee, Wisconsin: Nowiny Publishing company.
 • [25] Wicheriewicz, C. O.-P. (2011). The Kashubs Past and Present. Oxford: Peter Lang Publishers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a84e821-18ad-46ad-a3d9-06629761158d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.