PL EN


2010 | 16: Literatura i rytuały | 477-493
Article title

Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • 1. Alha [A. Hammerschlag], [M.] Marczak, [J.] Wiktor, Ilustrowany przewodnik po Pieninach i Szczawnicy, Kraków 1927. ; 2. K. Armstrong, Krótka historia mitu, tłum. I. Kania, Kraków 2005, s. 36. ; 3. W. Eljasz, Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, Poznań 1870, reprint: Kielce 2006. ; 4. W. Gadowski, Przewodnik po Pieninach, Kraków 1928, s. 23. ; 5. S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, oprac. S. Sierotwiński, Wrocław 2005 [wyd. poprzednie: Wrocław 1958 (BN I 170)]. ; 6. F. Herbich, Wiadomość o znajdującym się w Galicji źródle zdrowia w Szczawnicach, tłum. ks. W. Balicki, Tarnów 1831. ; 7. E. Janota, Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin, Kraków 1860, reprint: Kraków 1991. ; 8. S. Keen, Historie, którymi żyjemy, tłum. E. Paziak, "Albo Albo" 2000, nr 1, s. 10. ; 9. E. Kolbuszewska, Romantyczne przeżywanie przyrody. Znaczenia wartości, style zachowań, Wrocław 2007. ; 10. J. Kolbuszewski, Górskie przewodniki (uwagi o współczesności i tradycji gatunku), "Litteraria" 13: 1981, s. 141-158. ; 11. J. Kolbuszewski, Od "spisków" do przewodników. Przemiany formy i funkcji narracji przewodnikowej, w: XI Sympozjum KTG Najstarsze polskie przewodniki górskie. Kraków 2 grudnia 1990, Kraków 1990, s. 5-18. ; 12. J. Kolbuszewski, Skarby króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku, Katowice 1972. ; 13. J. Kolbuszewski, Wstęp, w: Tatry i górale w literaturze polskiej. Antologia, oprac. J. Kolbuszewski, Wrocław 1992 (BN I 268), s. 39. ; 14. H. Kratter, Wody mineralne szczawnickie w królestwie Galicji, tłum. M. K., J. A. K., Lwów 1842. ; 15. Labirynt Pienin. Czarodziejska podróż Przełomem Dunajca, w: J. Żmidziński, Pieniny w literaturze polskiej, Poznań 2010, s. 136-184. ; 16. C. S. Lewis, Podróż "Wędrowca do Świtu", w: C. S. Lewis, Opowieści z Narnii 1, tłum. A. Polkowski, Poznań 2005, s. 240. ; 17. Opisanie wód mineralnych szczawnickich, w Karpatach, z rozbiorem chemicznym, "Dziennik Wileń-ski. Umiejętności i Sztuki" t. 3: 1828, s. 271-288. ; 18. R. Otto, Świętość. Elementy racjonalne i irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993. ; 19. F. Petrarca, Pisma podróżnicze, tłum. i oprac. W. Olszaniec, Warszawa 2009 (Biblioteka Renesansowa t. 2). ; 20. I. Sikora, O literackości przewodników górskich, w: Góry w polskiej literaturze współczesnej. Sympozjum. Kraków 9 i 10 listopada 1979, Kraków 1981, s. 17-25. ; 21. K. Sosnowski, Przewodnik po Beskidzie Zachodnim, Kraków 1914, s. III. ; 22. S. Staszic, O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1815, reprint: Warszawa 1955 (Klasycy Geologii Polskiej). ; 23. M. Steczkowska, Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin, Kraków 1958, reprint: Kraków 1990. ; 24. B. Z. Stęczyński, Tatry w dwudziestu czterech obrazach, Kraków 1860, reprint: Wrocław 1997. ; 25. O. Trembecki, Przewodnik do zdrojów lekarskich w Szczawnicy, Kraków 1861, s. 17. ; 26. J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej, Kraków 1995, s. 203-302. ; 27. W. A. Wójcik, Prapoczątki pienińskiej literatury przewodnikowej (O Franciszku Herbichui jego przewodniku), "Prace Pienińskie" z. 7: 1995, s. 22-31. ; 28. J. Żmidziński, Przewodniki do Szczawnic i Pienin - 180 lat tradycji, "Prace Pienińskie" t. 19: 2009, s. 65-83. ; 29. J. Żmidziński, W stronę etnograficznej monografii. Wokół "Ilustrowanego przewodnika po Pieninach i Szczawnicy" Alhy, Marczaka, Wiktora, "Prace Pienińskie" t. 16: 2006, s. 49-62. ; 30. J. Żmidziński, Z archeologii przewodników szczawnickich. Śledztwo w sprawie pewnego błędu, "Prace Pienińskie" t. 15: 2005, s. 209-212.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a84ef7f-172c-4258-9ab3-006b69d7fa79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.