PL EN


2005 | 1 | 177-188
Article title

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z celów nauczania podstaw przedsiębiorczości jest próba przekształcania systemu kształcenia w polskich szkołach tak, aby przekazywana wiedza miała w większym stopniu charakter aplikacyjny. Celem jest również przybliżenie młodzieży problematyki przedsiębiorczości, którą należy rozumieć nie tylko w kontekście zakładania firmy, podejmowania działalności gospodarczej, ale przede wszystkim uświadamianie i nauczenie młodych ludzi, że przedsiębiorczość to między innymi...
Contributors
References
 • Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era Warszawa
 • Makieła Z., Rachwał T., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie drugie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa
 • Makieła Z., Rachwał T., 2005a, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie czwarte zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie czwarte zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa
 • Makieła Z., 2004, Nowy przedmiot nauczania dla geografów – podstawy przedsiębiorczości [w:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, red. W. Osuch i D. Piróg, Wyd. Naukowe AP, Kraków
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.26 lutego 2002 r., Warszawa
 • Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, praca zbiorowa, 2003, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa
 • Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa
 • Rachwał T. 2004, Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów wyzwaniem dla nauczycieli geografii [w:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, red. W. Osuch i D. Piróg, Wyd. Naukowe AP, Kraków
 • Rachwał T., 2004, Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak i M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa
 • Śrutowska D., Rachwał T. (red.), 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Multimedialny CD-ROM dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Young Digital Poland, Warszawa-Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a867f4c-d178-45a8-bf95-7b23d8993371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.