PL EN


2015 | 11 | 77-91
Article title

Pro-systemic Voters Versus Anti-systemic Ones: Emotional Attitude to Candidates and the Influence of TV Political Advertising in the 2015 Presidential Election in Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Presented article is aimed at examining the emotional attitudes to candidates for the president of Poland among pro-systemic and anti-systemic voters in 2015 presidential election and showing the influence of campaign TV ads on these groups of Polish electorate. The research conducted by author reveals that anti-systemic electorate is less interested in politics and more likely to be influenced by electoral TV spots. The study also confirms the relation between emotional attitudes to political actors and political preferences. According to the results of experiment anti-systemic voters expressed more positive feelings towards candidates from out of the political mainstream, and the other way round, the pro-systemic electorate rather liked the candidates presented by parliamentary parties.
Contributors
 • University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • CBOS 68/2014, Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, Komunikat z Badań nr 68/2014, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • CBOS 97/2015, Przepływy elektoratów i strategie wyborcze w wyborach prezydenckich, Komunikat z Badań nr 97/2015, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • CBOS 99/2015, Sympatia i niechęć do partii i inicjatyw politycznych, Komunikat z Badań nr 99/2015, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Cwalina W. (2000), Telewizyjna reklama polityczna: emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Lublin: Wyd. Naukowe KUL.
 • Cwalina W., Falkowski A. (2006), Marketing polityczny – perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dalton R. J. (1996), Partisanship and Voting, [in:] R. J. Dalton (ed.), Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Western Democracies, Chatham, NJ: Chatham House.
 • Fernandes J. (2013), Effects of Negative Politicaal Advertising and Message Repetition on Candidate Evaluation, „Mass Communication and Society”, vol. 16.
 • Kaid L. L., Chanslor M. (1995), Changing candidate images: The effects of political advertising, [in:] K. L. Hacker (ed.), Candidate images in presidential election, Westport: Praeger.
 • Kaid L. L., Postelnicu M., Landreville K., Yun H. J., LeGrange A. G. (2007), The Effects of Political Advertising on Young Voters, „American Behavioral Scientist”, vol. 9.
 • Lott B., Lott A., Saris R. (1993), Voter preference and behavior in the presidential election of 1988, „Journal of Psychology”, vol. 127 (1).
 • Mutz D. C. (2007), Political psychology and choice, [in:] R J. Dalton, H. D. Klingemann (eds.), Oxford Handbook of Political Behavior, New York: Oxford University Press.
 • National Electoral Commission announcement of 3rd September 2015 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta RP, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r., http://pkw.gov.pl/wybory-prezydenta-rp-2015/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-3-wrzesnia-2015.html (25.09.2015).
 • Nelson S. C. (2008), Feeling thermometer, [in:] P. Lavrakas (ed.), Encyclopedia of survey research methods, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Olszanecka A. (2012), Rola telewizyjnych reklam wyborczych w procesie postrzegania partii politycznych przez młodych ludzi, [in:] A. Turska – Kawa (ed.), Polityka w opinii młodych. Idee-Instytucje-Obywatele, Katowice: REMAR.
 • Olszanecka A. (2014), Wpływ telewizyjnych reklam wyborczych z kampanii wyborczej do PE 2014 na postrzeganie partii politycznych, [in:] A. Olszanecka (ed.), Polityka-Media-Relacje interpersonalne. Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania, Katowice: REMAR.
 • Pawełczyk P., Jankowiak B. (2013), Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.
 • Pieńkowski R., Podlaszewska K. (1991), Raporty z Sopotu, [in:] M. Grabowska, I. Krzemiński (eds.), Bitwa o Belweder, Warszawa: Wydawnictwo Myśl.
 • Poguntke T., Scarrow S. E. (1996), The Politics of Anti-Party Sentiment: Introduction, „European Journal of Political Research”, vol. 29.
 • Presidential election 2015 - 1st round Wybory prezydenckie 2015 – I tura, http://www.tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2015,117,m (20.09.2015).
 • Putnam R. D., Pharr S. J., Dalton R. J. (2000), Introduction: What’s Troubling the Trilateral Democracies?, [in:] S. J. Pharr, R. D. Putnam, Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Democracies?, Princeton: Princeton University Press.
 • Torcal M., Gunther R., Montero J. R. (2001), Anti-party sentiments in Southern Europe, Working Paper 2001/170, Madryt: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.
 • Turska-Kawa A. (2012) Emocjonalny odbiór kampanii wyborczych w poszczególnych elektoratach w wyborach parlamentarnych 2011, [in:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (eds.), Wybory parlamentarne 2011, Katowice: REMAR.
 • Wattenberg M. P. (1987), The hollow realignment: Partisan change in a candidate-centered era, „Public Opinion Quarterly”, vol. 51.
 • Wilcox C., Sigelman L., Cook E. (1989), Some like it hot: Individual differences in responses to group feeling thermometers, „Public Opinion Quarterly”, vol. 53 (2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a877bd0-b634-49fc-ad34-333c8617ee3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.