PL EN


2017 | 480 | 61-70
Article title

Ewolucja ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie ujmowania kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie w konstrukcji systemu informacyjnego jego zarządzania. Zaś sposób ujęcia tych kosztów świadczy o znajomości kosztów jego działalności przez kadrę zarządzającą. Na podstawie analizy dostępnych wzorcowych zakładowych planów kont oraz literatury w zakresie rachunkowości i rachunku kosztów można jednoznacznie stwierdzić, że dominuje w nich nurt rozwiązań na potrzeby sprawozdawcze, tzw. księgowy. Wynikiem tego jest pewne przyzwyczajenie księgowych do stosowanych rozwiązań oraz brak komunikacji pomiędzy księgowymi i kadrą techniczną. W artykule przedstawiono sposób ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa we wzorcowych planach kont i literaturze oraz potrzeby informacyjne kadry zarządzającej w zakresie ujmowania kosztów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a87a6c9-32cf-401d-8c2f-f5e062078bbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.