PL EN


2016 | 3(20) |
Article title

Гносеологический аспект коммуникативного моделирования личностных конструктов в формате методологического синтеза

Content
Title variants
PL
Аspekt epistemologiczny modelowania komunikatywnego konstruktów osobowościowych tworzonego w formacie syntezy metodologicznej
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is dedicated to urgent problem of reconsideration of methodological content of possibilities of variative modelling of personality development in the existing social space. Perspective of approval of system-and-integrated paradigm of interpretation of psychic phenomena, which allow to comprehend specificity of non-linear modelling of modern human being’s personal profile in terms of multifactor and diverse social and cultural influences, as postnonclassical basis of investigations of personality development was proved. Principles of existential and humanitarian anthropology, methodological settings of structuralism and social constructivism, methodological measurements of postmodernism have been chosen as implicated determinants of the concept of modeling personality constructs. The author regards personality constructs modelling as an act of continuous formation and transformation of subjective psychic reality – unique model (image, concept) of personal measurements of social and cultural space
PL
Artykuł poświęcony jest rzeczywistym problemom przemyślenia metodologicznej zmiennej wartości, możliwości modelowania jednostki w zmieniającym się środowisku społecznym. Udowodniono prognozujące potwierdzenie jako podstawę postklasycznego badania rozwoju osobistego systemu – integracyjnego paradygmatu interpretacji zjawisk psychicznych, co pozwala zrozumieć specyfikę modelowania nieliniowego profilu osobowości współczesnego człowieka w wieloczynnikowym i wielokierunkowym wpływie społeczno-kulturowym. Proces modelowania autorskiego konstruktu osobistego występuje jako akt tworzenia transformacji subiektywnej rzeczywistości psychicznej. Jest on unikalnym modelem osobowego wymiaru przestrzeni społeczno-kulturowej
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a92ed72-84f9-4045-854f-7b2b4fe7d7bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.