PL EN


2016 | 93-94 Kino amerykańskie | 296-300
Article title

Seweryna Kuśmierczyka podróż w głąb polskiego kina

Authors
Title variants
EN
Seweryn Kuśmierczyk’s Journey into the Depths of Polish Cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest recenzją książki „Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym” (2014) Seweryna Kuśmierczyka. Autor szczegółowo omawia koncepcję analizy antropologiczno-morfologicznej wypracowanej przez badacza, zwracając uwagę na ważną rolę, jaką propozycja ta może odegrać we współczesnym filmoznawstwie. W tekstach poświęconych arcydziełom polskiego kina Kuśmierczyk przywraca wagę analizie filmowej, pokazuje, jak odczytywać bogate i często nieoczywiste znaczenia zawarte w audiowizualnej formie filmowej. Badacz nie poprzestaje na formalistycznym rozkładaniu dzieł na czynniki pierwsze, lecz także odnosi techniki filmowe do kategorii antropologicznych. Metoda zastosowana przez Kuśmierczyka może, zdaniem recenzenta, stać się punktem wyjścia do dalszych badań z pogranicza filmoznawstwa i kulturoznawstwa.
EN
The text is a book review of “Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym” [“The Hero’s Expedition in Polish Feature Film”] (2014) by Seweryn Kuśmierczyk. The author discusses in detail the idea of anthropological-morphological analysis proposed by the researcher, paying particular attention to the potential role of this concept in contemporary film studies. In the chapters devoted to masterpieces of Polish cinema Kuśmierczyk restores the importance of film analysis. He alsoshows how to read the rich and often less than obvious meanings contained in the audio-visual film form. The researcher does not stop at formalist decomposing of the works into primary elements. He links film techniques to anthropological categories. The method adopted by Kuśmierczyk can become, according to the reviewer, a starting point to further research on the field between film and cultural studies.
Keywords
Year
Pages
296-300
Physical description
Contributors
  • Zakład Komparatystyki, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a93daa1-95c1-4458-869e-808a06590995
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.