PL EN


2015 | 1 | 168-183
Article title

Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych

Content
Title variants
EN
Diagnosis of FASD for educational and upbringing goals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest stosunkowo słabo poznanym problemem zdrowotnym, co utrudnia jego rozpoznawanie i skuteczną pomoc. Jakościowa analiza trzech przypadków stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat trudności diagnostycznych i konsekwencji rozpoznania FASD dla dalszego funkcjonowania dziecka w domu i w szkole. U badanych dzieci stwierdzono rozległe, wrodzone uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, na które nakładają się efekty postnatalnego rozwoju w niekorzystnym środowisku domowym. W jednym z trzech przypadków diagnoza FASD przyczyniła się do podjęcia intensywnych i interdyscyplinarnych działań, które wyraźnie poprawiają funkcjonowanie dziecka. W pozostałych przypadkach nie widać ani dobrych, ani złych efektów diagnozy. FASD nie można wyleczyć, ale można mu zapobiegać. Możliwa jest też poprawa osiągnięć edukacyjnych i rozwojowych, jednak warunkiem jej skuteczności jest wczesne postawienie diagnozy i konsekwentna, systematyczna i wytężona terapia.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
168-183
Physical description
Contributors
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
References
 • Astley S.J., Clarren S.K. (1999). Diagnostic guide for fetal alcohol syndrome and related conditions:the 4-Digit Diagnostic Code. 2nd edition. Seattle: University of Washington Publication Services.
 • Baio J. (2014). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63(SS02), 1-21.
 • Beery K.E., Beery N.A. (2010). Beery – Buktenica Developmental Test of Visual – Motor Integration. Beery VMI. 6th Edition. San Antonio: Pearson.
 • Callinan S., Room R. (2012). Alcohol consumption during pregnancy: Results from the 2010 National Drug Strategy. Household Survey. Deakin West: Foundation for Alcohol Research and Education.
 • Carpenter B. (2011). Pedagogically bereft! Improving learning outcomes for children with foetal alcohol spectrum disorders. British Journal of Special Education, 38(1), 37-43.
 • Chudley A.E., Conry J., Cook J.L., Loock C., Rosales T., LeBlanc N. (2005). Foetal alcohol spectrum disorder: Canadian guidelines for diagnosis. Canadian Medical Association Journal, 172, 1-21.
 • Delis D.C., Kaplan E., Kramer J.H. (2001). Delis-Kaplan Executive Function System. San Antonio: Pearson.
 • Davis K., Desrocher M., Moore T. (2011). Fetal Alcohol Spectrum Disorder: A Review of Neurodevelopmental Findings and Interventions. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 23, 143-167.
 • Dębski R., Paszkowski T., Wielgoś M. i in. (2014). Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę: stan wiedzy na 2014 rok. Ginekologia i Położnictwo – medical project, 2(32).
 • Fagerlund A., Hoyme H.E., Kalland M. i in. (2012). Adaptive behaviour in children and adolescents with foetal alcohol spectrum disorders: a comparison with specific learning disability and typical development. European Child & Adolescent Psychiatry, 21, 221-231.
 • Glass L., Ashley L.W., Crocker N. i in. (2013). Neuropsychological Deficits Associated With Heavy Prenatal Alcohol Exposure Are Not Exacerbated by ADHD. Neuropsychology, 27(6), 713-724.
 • Green C.R., Mihic A.M., Nikkel S.M. i in. (2009). Executive function deficits in children with fetal alcohol spectrum disorders (FASD) measured using the Cambridge Neuropsychological Tests Automated Battery (CANTAB). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(6), 688-697.
 • Hoyme H.E., May P.A., Kalberg W.O. i in. (2005). A Practical Clinical Approach to Diagnosis of Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Clarification of the 1996 Institute of Medicine Criteria. Pediatrics, 115 (1), 39-47.
 • Ipsiroglu O.S., William H., McKellin W.H., Norma Carey N. i in. (2013). They silently live in terror. Why sleep problems and night-time related quality-of-life are missed in children with a fetal alcohol spectrum disorder. Social Science & Medicine, 79, 76-83.
 • Jaworowska A., Matczak A., Szustrowa T. (2009). LEITER – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93. Wyd. 2. Warszawa: PTP.
 • Kully-Martens K., Kennedy D., Treit S., Tamana S., Rasmussen C. (2012). A Review of Social Skills Deficits in Individuals with Fetal Alcohol Spectrum Disorders and Prenatal Alcohol Exposure: Profiles, Mechanisms, and Interventions. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 36(4), 568-576.
 • Landgraf M.N., Nothacker M., Heinen F. (2013). Diagnosis of fetal alcohol syndrome (FAS): German guideline version 2013. European Journal of Paediatric Neurology, 17, 437-446.
 • Liszcz K. (2011). Dziecko z FAS w szkole i w domu. Kraków: Rubikon.
 • Matczak A., Piotrowska A., Ciarkowska W. (2008). WISC-R –Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci. Wydanie 3. Warszawa: PTP.
 • May P.A., Fiorentino D., Coriale G. i in. (2011). Prevalence of Children with Severe Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Communities Near Rome, Italy: New Estimated Rates Are Higher than Previous Estimates. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 2331-2351.
 • Nash K., Rovet J., Greenbaum R. i in. (2006). Identifying the behavioural phenotype in fetal alcohol spectrum disorder: sensitivity, specificity and screening potential. Archives of Women’s Mental Health, 9, 181-186.
 • Okulicz-Kozaryn K., Borkowska M., Brzózka K. (2015). FASD Prevalence among Schoolchildren in Poland. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. doi: 10.1111/jar.12219.
 • Petković G., Braišić I. (2010). FAS prevalence in a sample of urban schoolchildren in Croatia. Reproductive Toxicology, 29, 237-241.
 • Petković G, Braišić I. (2013). Prevalence of Fetal Alcohol Syndrome and Maternal Characteristics in a Sample of Schoolchildren from a Rural Province of Croatia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10, 1547-1561.
 • Shin M., Besser L.M., Kucik J.E. i in. (2009). Prevalence of Down Syndrome Among Children and Adolescents in 10 Regions of the United States. Pediatrics, 124(6), 1565-1571.
 • Streissguth A. (1997). Fetal alcohol syndrome. A guide for families and communities. Baltimore: Books Publishing Co.
 • Stratton K., Howe C., Battaglia F.C. (1996). Fetal alcohol syndrome: diagnosis, epidemiology, prevention, and treatment. Washington: Institute of Medicine and National Academy Press.
 • Thomas I.T., Gaitantzis Y.A., Frias J.L. (1987). Palpebral fissure length from 29 weeks gestation to 14 years. Journal of Pediatrics, 111(2), 267-268.
 • Wolańczyk T. (2001). Polska wersja kwestionariusza Child Behaviour Checklist. Nieopublikowana praca habilitacyjna. Akademia Medyczna w Warszawie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a953d81-4c25-46c9-9661-a7a47a341a08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.