PL EN


2013 | 173 | 95-103
Article title

Innowacje w sektorze publicznym w krajach UniiEuropejskiej (wyniki badań)

Content
Title variants
EN
Public Sector Innovations in European Union Countries (Research Results)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper analyses innovations in the public sector and the measurement methods used in the European Union countries. Researchers argue that public services may contribute to novel solutions also in the area of business. It is due to the effect of interactions between enterprises and public services.
Year
Volume
173
Pages
95-103
Physical description
Contributors
References
  • Europa 2020. Flagship Initiative, Innovation Union. European Commission 2010.
  • European Public Sector Innovation Scoreboard (EPSIS) - Methodology report. PRO INNO EUROPE, INNO METRICS 2012.
  • Flash Eurobarometer 343. Innovation in the public sector: its perception in and impact on business, European Commission 2012.
  • Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Unions Performance Scoreboard for Research and Innovation. European Commission 2011.
  • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska 2010.
  • Krawczyk M.: Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.
  • Mikołajczyk B.: Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2007.
  • Nagji B., Tuff G.: Jak zarządzać portfelem innowacji. "Harvard Business Review", September 2012.
  • Trompenaars F.: Kultura innowacji: Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a9c45d0-feaf-4e4e-990f-768d24d40d1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.