PL EN


2010 | 6 | 113-125
Article title

Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of this article describes and analyses the problem of CSR (Corporate Social Responsibilityand also Sustainable Development) as a strategy to run a business. The main problemconcerns the possibilities of working out an agreement in order to recognize the commonvalues shared by key member states of the EU. Despite their different views, the author of this text has the opinion that a good place for anachievement of consensus in this matter is the business arena. It seems probable that businesswill be the most neutral field to achieve harmony in social issues during the European integrationprocess.
Contributors
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Polska
References
 • Adamczyk J., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE.
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa.
 • Bunge, M., 1988, Treatise on Basic Philosophy, t. 8, Ethics, Reidel, Dordrecht.
 • Boulding K.E., 1985, Czy ekonomia jest niezbędna? [w:] Ponad ekonomią, pod red. J. Grosfelda, PIW, Warszawa.
 • Filek J., 2004, Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków.
 • Friedman M., 1970, Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków [w:] Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, 1999, przeł. H. Simbierowicz, Z. Wiankowska- -Ładyka, PWN, Warszawa, s. 260–265.
 • Galata S., 2007, Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, DIFIN, Warszawa.
 • Gasiński T. & Piskalski G., 2009, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.centrumcsr.pl/pliki/Podr_CSR-pojedyncze-podglad.pdf (dostęp: 24.10.2009).
 • Gasparski W., Etyczność marketingu – marketingiem etyczności, źródło: www.cebi.pl (dostęp: 24. 10.2009).
 • Klimczak B., 1996, Etyka gospodarcza, WAE im. O.L., Wrocław.
 • Klimczak B. (A), 1997, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, WAE im. O.L., Wrocław.
 • Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka.
 • Lipovetsky G., 1998, Zarządzanie i etyka odpowiedzialności, „Znak”.
 • „Mediaplanet. Niezależna publikacja Mediaplanet dystrybuowana wraz z „Gazetą Prawną” 17 grudnia 2008, Kompendium CSR.
 • Pratley P., 1998, Etyka w biznesie, przeł. M. Albigowski, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych, źródło: www.cebi.pl (dostęp: 25.10.2009).
 • Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a9cd330-4c26-4834-badd-574507c21eb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.