PL EN


2011 | LXXXIV (84) | 267-289
Article title

Działania gmin i powiatów wspierające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim

Content
Title variants
EN
Activities of communes and counties aimed at attracting FDI in the voivodeship of Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article was prepared on the basis of the results of a questionnaire survey, the literature of the subject, analysis of national and EU legislation, and regional data from the Central Statistical Office. Interviews were conducted with representatives of nearly a half of local–government units (LGU) in the voivodeship of Lodz. The main aim of this article is to evaluate the activities by local government with respect of attracting and retaining foreign direct investments.
Year
Volume
Pages
267-289
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576, z późn. zm.
 • Opracowania
 • Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Inst. Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 • Świerkocki J. (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź 2011.
 • Strona internetowa
 • Dochody, wydatki, dochody na jednego mieszkańca gminy 2009, GUS, www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa03a2a-387e-49fd-8c25-54686d290edd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.